Skriv ut
Dela

Avgifter - förskola och pedagogisk omsorg

Här kan du läsa om vilka avgifter som gäller i förskola och pedagogisk omsorg.

Lidingö stad använder sig av maxtaxa för att beräkna avgiften. Maxtaxan grundar sig på hushållets gemensamma bruttoinkomst och gäller för både kommunala och fristående verksamheter.

Avgiften faktureras för hel månad från och med den månad barnet börjar sin inskolning. Det betyder att du betalar för hel månad oavsett om barnet börjar den 5:e eller den 29:e en månad. Byter du förskola debiterar staden avgift utan uppehåll. Om du säger upp platsen är uppsägningstiden alltid hela nästföljande månad. Vid uppsägning till exempel i januari blir februari uppsägningsmånad. 

Om månadsavgiften

Det yngsta barnet i familjen räknas som barn 1 och står för den högsta avgiften. Avgiften minskar sedan för varje syskon barnet får.

  • Barn 1: Tre procent av inkomsten, dock högst 1 382 kronor per månad
  • Barn 2: Två procent av inkomsten, dock högst 922 kronor per månad
  • Barn 3: En procent av inkomsten, dock högst 461 kronor per månad
  • Barn 4: ingen avgift, 0 kronor per månad.

Allmän förskola och pedagogisk omsorg

Alla barn har rätt till avgiftsfri förskola och pedagogisk omsorg 15 timmar per vecka eller 525 timmar per år från och med juli månad det år barnet fyller tre år. Reducering av avgiften sker automatiskt.

Betalningsansvar

Båda vårdnadshavare är ansvariga för avgiften. Lidingö stad skickar fakturan till barnets folkbokföringsadress, om ni inte har valt att betala via e-faktura eller autogiro. Kontakta utbildningsförvaltningen om ni vill byta fakturamottagare.

Vid betalning efter förfallodagen tar staden ut dröjsmålsränta enligt räntelagen. Om betalning uteblir kan barnet mista sin plats.

Reducerad avgift

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt är lägre än 46 080 kronor per kan du ansöka om reducerad avgift via e-tjänsten "Reducering av avgift - ansökan". Reducering löper automatiskt ut var sjätte månad. Du måste därför skicka in en ny ansökan och underlag var sjätte månad om du önskar fortsatt reducering.

Om hushållets gemensamma inkomst innan skatt är 0 kronor och du inte kan betala avgiften, ska du vända dig till omsorgs- och socialförvaltningen.

Delad avgift mellan vårdnadshavare

Om barnets vårdnadshavare inte bor tillsammans och barnet bor växelvis hos båda, kan vårdnadshavarna dela på avgiften. Ansök via e-tjänsten "Delad faktura, ansökan eller upphävande."

Ändra fakturamottagare

Om du vill byta fakturamottagare ansöker du via e-tjänsten "Ändring av fakturamottagare".

Kontakt
Till toppen av sidan