Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Byggstart för nya Raoul Wallenbergparken

Det har blivit dags för den första etappen i ombyggnaden av Raoul Wallenbergparken i Lidingö centrum. Arbetet beräknas pågå till årsskiftet och beroende på temperaturer kan viss plantering av växter få vänta till våren 2024.

I den första etappen kommer parken ges en ny inramning mot stadshusparkeringen. Gång- och cykelbanan längs parken, mot parkeringen, breddas för att förbättra tillgängligheten. Vi rustar även upp gångvägen i parken, från parkeringen till den nya trappan, i samma syfte.

Idéskiss inför ombyggnation av Raoul Wallenbergparken i Lidingö centrum.

Idéskiss inför ombyggnation av Raoul Wallenbergparken i Lidingö centrum.


Vi bygger en sittbar stödmur i tegel och planterar en bokhäck mellan gångväg och slänt samtidigt som vi anlägger en artrik stäpplik perennplantering i slänten. Buskytan ovanför Ellevios nätstation tas bort och ersätts av en klippt bokhäck och en ängsyta.

Fortsatt arbete i etapp två

I etapp två kommer slänten mot restaurangerna på terrassen att rustas upp med artrika perenn- och buskplanteringar med skärgårdstema. Ett antal blommande träd kommer också planteras.

Idéskiss inför ombyggnationen av Raoul Wallenbergparken.

Idéskiss nya Raoul Wallenbergparken. Murfasad mot parkering och slänt mot restauranger.


Två nya gångstigar kommer leda upp till Raoul Wallenbergmonumentet, dels från centrum och dels från den nya trappan mot parkeringen.

- Upprustningen sker efter önskemål från det lokala näringslivet och centrumledningen om att skapa en trevligare och tryggare miljö. Restaurangerna på terrassen har även varit med och gett sin input kring lämplig tid för ombyggnationen, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Till toppen av sidan