Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fler båtplatser kan bli verklighet i Skärsätra

Förslag till en ny detaljplan har tagits fram för Skärsätra småbåtshamn. Planen som tillåter nära en fördubbling av antalet båtplatser är ute på samråd och du kan tycka till.

På Lidingö är båtlivet aktivt och efterfrågan på båtplatser stor. I dag finns elva fritidsbåtshamnar där mark och vatten ägs av staden som arrenderar ut till båtklubbar. Närmare 1 000 personer står i den kö som Lidingö båtförbund administrerar.

Staden har undersökt lämpliga platser att bygga fler båtplatser på. En ny detaljplan har tagits fram för att Skärsätra småbåthamn ska ha möjlighet att växa med en vågbrytare och en brygga. Syftet är dels att skydda hamnens befintliga båtar mot svallvågor, dels att kunna erbjuda fler invånare i kommunen en båtplats.

Strandskyddet upphävs

I det nya planförslaget ökar antalet båtplatser från nuvarande 77 till 148 stycken i framtiden. Detta genom att strandskyddet upphävs inom ett större vattenområde än tidigare.​​

– Detaljplanens främsta uppgift är att möjliggöra för fler bryggor genom att upphäva strandskyddet. Inga nya oexploaterade vattenområden behöver tas i anspråk då en utökning kan ske invid en befintlig anläggning. Förslaget innebär god hushållning med mark- och vattenområden, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Utökningen bedöms inte heller påverka naturvärden negativt. För att inte orsaka störningar på det intilliggande naturreservatet Kappsta, förses detaljplanen med en bestämmelse om att in- och utfart till småbåtshamnen inte får ske österifrån. Strandskyddet behålls dessutom närmast naturreservatet och det populära gång- och cykelstråk som löper genom hamnen bevaras i planen.

Tyck till om Skärsätra småbåtshamn

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 23 april att förslaget till ny detaljplan ska ställas ut på samråd 14 maj-4 juni. Du som Lidingöbo har chans att läsa handlingarna fysiskt i stadshuset eller digitalt på Lidingö stads webbplats. Du kan även lämna synpunkter under samrådsperioden.

Skicka dina synpunkter skriftligt, märkta ”Skärsätra småbåtshamn”, på mejl till miljo.stadsbyggnad@lidingo.se eller via brev:

Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Observera att avsändaren behöver framgå tydligt i mejl och brev.

Till toppen av sidan