Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Skärsätra småbåtshamn

Planens syfte är att utöka brygganläggningen runt om befintliga bryggor med en vågbrytare/brygga, dels för att skydda övriga båtar mot svallvågor, dels för att kunna erbjuda fler invånare i kommunen en båtplats.

Flygfoto Skärsätra småbåtshamn

Startuppdrag har givits för att ta fram en ny detaljplan för delar av fastigheterna Lidingö 10:564 och Lidingö 8:77.

Planområdet ligger i stadsdelen Skärsätra och omfattar Skärsätra småbåtshamn. Fastigheterna ägs av Lidingö stad.

Planområdet föreslås omfatta lämplig del av fastigheterna Lidingö 10:564 och Lidingö 8:77. Syftet med den nya detaljplanen är att utöka brygganläggningen runt om befintliga bryggor med en vågbrytare/brygga, dels för att skydda övriga båtar mot svallvågor, dels för att kunna erbjuda fler invånare i kommunen en båtplats.

Detaljplaneprocessen – så ser den ut

Handlingar och underlag

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

2022-08-31

Samråd

Planeras till tidigast mitten av 2024

Granskning


Antagande


Arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag pågår.
Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Plan- och bygglovsenheten, miljö- och stadsbyggnadskontoret

Kontakt
Till toppen av sidan