Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hundhagen i Koltorp blir allmänhetens

Tekniska nämnden har efter en utredning beslutat att den nya hundhagen i Koltorp ska användas av allmänheten. Den ska alltså inte arrenderas ut till hunddagis.

Två hundar biter i samma leksak.

Den 22 februari beslutade tekniska nämnden att utreda möjligheten att arrendera ut en ny hundhage i Koltorp till Lidingöföretag verksamma inom hundpassning. Eftersom intresset från allmänheten för den nya hundhagen varit stort har även möjligheten att använda hundhagen både för utarrendering och för allmänheten utretts.

Den senare utredningen visar att det inte är möjligt för staden att både upplåta marken genom arrende och samtidigt fortsätta att disponera den. Därför beslutade tekniska nämnden den 8 juni att inte arrendera ut marken utan att låta hundhagen i Koltorp helt och hållet vara till för allmänheten. Det utesluter förstås inte att även hunddagis kan besöka den.

–Vi har konstaterat att det finns ett växande behov av hundhagar på Lidingö, eftersom antalet hundar ökat så mycket under de senaste åren. Därför tycker vi att den nya hundhagen i Koltorp gör större nytta om den kan användas av alla. Den kommer även att avlasta övriga hundhagar på ön, säger Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden.

Naturhage i kuperad mark

Det är en cirka 5 500 kvadratmeter stor hundhage som håller på att ställas i ordning, strax innan transformatorstationen i Koltorp. Här riskerar närboende inte att störas, det är långt till närmaste bostadshus, och det finns en parkeringsyta i anslutning till hundhagen. Det blir en naturhage, eftersom hagen till stora delar består av skogsmark och ytan är ganska kuperad.

Arbeten pågår på plats för att ställa i ordning hagen och de första besökarna har redan hittat hit. Vi har rensat sly, satt staket runt hagen och ett par bänkbord har kommit på plats. Getter ska nu hjälpa till att beta bort stubbar i den mån det går, de som de inte rår på kapar vår entreprenör. Fram till den 16 juni hålls hagen därför stängd för besökare. I augusti lägger vi grus vid ingången av hagenoch åtgärdar det sista med staketet.

Två hundar biter i samma leksak.

Entrén till den nya hundhagen i Koltorp, som ligger strax nedanför transformatorstationen.

Fler hundhagar planeras och utreds

I Högberga anlägger vi en cirka 5 000 kvadratmeter stor hundhage vid kraftledningsgatan, på den plats som tidigare använts som beteshage för getter. Även här är det en bit till närmaste bostadshus och parkeringsyta kan ordnas i närheten. Hagen beräknas öppna under augusti- september.

— De nya hundhagarna i Koltorp och Högberga ska göras tillgängliga och bli trygga och bra mötesplatser. Vi ska se till att det finns bra tillfartsvägar till hagarna samt sittplatser, skräpkorgar och informationsskyltar på plats, säger Adriana Buzea, chef för tekniska förvaltningen.

Staden fortsätter att utreda fler möjliga platser för hundhagar på Lidingö, bland annat norr om Bosö Hamnväg, vid Hustegaholm, nerfarten till Skogshem och vid Fågelöudde. Hundhagarna behöver ligga en bit från bostadshus och erbjuda möjligheter att parkera. Markförhållanden, att skydda naturvärden och hur platsen får användas enligt detaljplanen måste också beaktas innan nya hundhagar kan anläggas, liksom var det finns vägar, gångvägar, djurstigar och servitut.

Mest yta för hundar på Lidingö

Genom de nya hundhagarna i Koltorp och Högberga ökar ytan för hundhagar och fördelar sig dessutom bättre över Lidingö. I en jämförelse som staden gjort med närliggande kommuner i Stockholmsområdet framgår det att Lidingö har en betydligt större andel yta för hundhagar än de övriga.

Tabell som visar jämförelse i andelen mark för hundhagar mellan Lidingö, Danderyd, Nacka och Täby.

Hundhagar, jämförelse 2022

Lidingö

Danderyd

Nacka

Täby

Antal hundar

3 674

2 498

6 831

4 975

Kvadratmeter/hund

9,2

3,6

2,6

2,8

Yta

33 900

9 000

18 030

14 000

Antal hundhagar

5

2

11

5

Kvadratmeter/hage

6 780

4 500

1 639

2 800

Kvadratmeter/invånare

0,70

0,27

0,17

0,19

Invånare

48 563

32 803

108 234

75 137

Tabell som jämför ytan för hundhage i Lidingö, Dandery, Nacka och Täby,

Hundhagar, jämförelse 2022

Lidingö

Danderyd

Nacka

Täby

Antal hundar

3 674

2 498

6 831

4 975

Kvadratmeter/hund

9,2

3,6

2,6

2,8

Yta

33 900

9 000

18 030

14 000

Antal hundhagar

5

2

11

5

Kvadratmeter/hage

6 780

4 500

1 639

2 800

Kvadratmeter/invånare

0,70

0,27

0,17

0,19

Invånare

48 563

32 803

108 23

75 137

Fem hundhagar idag

I dag finns förutom hundhagen i Furutorp ytterligare fyra hundhagar på ön. De ligger i Brevik, Larsberg, Mosstorp och Siggebo och är mellan 1 000 och 4 400 kvadratmeter stora. Hundhagarna i Brevik, Mosstorp och Larsberg har särskilt tillgänglig terräng, med kortklippt gräs och plana ytor. Framöver kommer dessa hundhagar att rustas upp och möjligheten till ytterligare utrustning såsom sittmöbler och hundleksaker ska ses över.

Till toppen av sidan