Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö klättrar i miljörankning

I Aktuell Hållbarhet och Miljöbarometerns ”Sveriges miljöbästa kommun” tar Lidingö ett kliv uppåt igen och hamnar på plats 98 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring från plats 122 i fjol.

Plantor som växer.

Kommunernas klimat- och miljöarbete har utvärderats utifrån aktivitet och ambitionsnivå inom flera områden som är betydande i omställningen till ett framtida hållbart och fossilfritt samhälle.

Lidingö förbättrar sitt resultat bland annat genom att svara positivt på sex av nio nya frågor. Till exempel främjar staden återvinning och återbruk av elektronik och plast, arbetar systematiskt för att invånare och företag ska minska energianvändningen, producerar egen förnybar energi och har tillsyn över den lokala räddningstjänstens hantering av brandskum och dess innehåll av PFAS.

–Under året har vi också börjat med tillsyn och kontroller av PFOS i ytvatten och PFAS i grundvatten och handlat in ett klimatberäkningsverktyg för att minska koldioxidutsläppen i våra verksamheter, säger Anna Granström, miljösamordnare i Lidingö stad.

Faktabaserat resultat

För 15:e året i rad har ”Sveriges miljöbästa kommun” genomförts. Utvärderingen är baserad på tre delar; tidningen Aktuell Hållbarhets enkät till kommunerna, aktuella data från källor som Vattenmyndigheten, SCB, SKR:s databas Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige samt nyckeltal om klimatdata. Varje år läggs nya frågor till, i år har även konsumtionsbaserade utsläpp kartlagts.

–En rankning ger inte hela bilden men är ett sätt att mäta våra insatser. Att vi förbättrar vårt resultat beror på flera faktorer. För att klimat- och miljöarbetet ska göra skillnad är det en förutsättning att jobba systematiskt, med bra dokumentation och förankring i hela verksamheten, säger Anna Granström.

Så svarade Lidingö på enkäten, Aktuell Hållbarhets webbplats Länk till annan webbplats.

I den kommunrankning som genomfördes 2022 klättrade Lidingö från plats 212 till 122.

Klimatvecka i december

Kom och ta del av mer om Lidingös klimat- och miljöarbete under klimatveckan. Med start den 4 december arrangerar vi föredrag, panelsamtal och utställningar i stadshuset. Flera föreningar och nätverket ”Ett Hållbart Lidingö” deltar med egna klimat- och miljöevent. Hela programmet publiceras i vår evenemangskalender lite längre fram.

Åtgärder genomförda 2022 - miljöbokslut

Lidingö stads miljöprogram fokuserar på klimat, natur och vatten. Syftet är att minska stadens miljö- och klimatpåverkan och ge Lidingöborna förutsättningar för en långsiktigt hållbar och trygg levnadsmiljö. Sedan programmet antogs 2021 har 112 aktiviteter påbörjats och 24 slutförts.

Varje år redovisas ett miljöbokslut, med aktiviteter som påbörjats eller avslutats under året. Exempel på åtgärder som genomfördes under 2022:

 • Klimatberäkningsverktyg som visar stadens konsumtionsbaserade CO2-utsläpp och kostnader per verksamhet och inköpskategori.
 • Förskolor med tillagningskök/mottagningskök började mäta tallrikssvinn, så att alla stadens verksamheter arbetar för att minska matsvinn.
 • Kartunderlag som visar klimatrisker som skyfall, ras och skred, och höga temperaturer, kopplade till byggnader, vägar och samhällsviktiga funktioner.
 • Kartunderlag som visar vad vi behöver bevara och var vi har behov av att förstärka viktiga ekosystemtjänster som rent vatten, bördig jord och pollinering.
 • Fördubblat antal kostnadsfria energi- och klimatrådgivningar till Lidingös småhusägare, bostadsrättsföreningar och företag.
 • Energibesparande åtgärder som bidrar till effektivare kylning av ishallar och -planer.
 • Krav på att stadens fordon som kan drivas på miljöanpassade bränslen alltid tankas med detta och att drivmedel vid fordonsinköp alltid väljs utifrån målet om fossilfrihet.
 • Beslut om att möjliggöra för 120 nya publika laddstationer för elbilar fram till 2030.
 • Förslag till beslut om att utöka naturreservatet i Långängen-Elfvik och skapa ett nytt naturreservat i Sticklinge.
 • En oljeskyddsplan färdigställdes och en utökad 3-årsmätning av vattenkvalitén i Kyrkviken, Kottlasjön och Stockbysjön påbörjades.
 • Samarbeten med Kungliga tekniska högskolan om cirkulär och hållbar upphandling och med Stockholms universitet om effektiva åtgärdsprogram för vattenförmiljöer, med pilotstudie i Askrikefjärden.
Till toppen av sidan