Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Markanvisningstävling för Lidingö brostrand – samarbetspartner sökes

Nu söker vi en aktör som vill vara med och utveckla Lidingö brostrand till en attraktiv plats för allmänheten. Tävlingen pågår mellan den 15 maj och 30 augusti 2024.

Visionen är att skapa en inbjudande entré och ett trevligt rekreationsområde för Lidingöbor och besökare vid Lidingö brostrand, strax norr om brofästet. Ett detaljplanearbete har påbörjats för platsen, som under de senaste åren har fungerat som etableringsyta för bygget av Lilla Lidingöbron.

Vattenverksamhet, grönt och småskaligt

Markanvändningen ska bestå av någon form av vattenanknuten verksamhet och ett grönskande, lummigt parkområde. Vi vill nu undersöka intresse och möjlighet att etablera en eller flera av följande verksamheter på platsen:

  • kommersiella sommarbåtplatser till Lidingöbor med gästbåtplatser till besökare, gärna med möjlighet för mindre passagerarfartyg att hämta och lämna besökare.
  • restaurang eller café som håller öppet året om
  • badmöjligheter med antingen ett kallbadhus eller en badbrygga med bastu

Tävlingsbidraget kan innehålla någon eller flera av dessa verksamheter, även idéer som kompletterar är välkomna. Bebyggelsen på platsen ska vara småskalig och ha tydlig skärgårdskaraktär. Byggnader och markplanering ska ha samma höga ambition för gestaltning och detaljer som präglar Lidingö i övrigt.

Marken kommer inte att planläggas för bostadsändamål eller en större verksamhet som hotell. Allmänheten ska ha tillgång till området, därför kan inte hela området tas i anspråk för privat verksamhet.

—Platsen har Lidingös bästa kvällssol och potentialen att bli ett riktigt trevligt område för Lidingöborna med möjlighet för exempelvis restaurang, marina och bad. Vi välkomnar förslag från ambitiösa och drivna aktörer som tillsammans med oss vill möjliggöra detta, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Tävlingsförfarande

Markanvisningstävlingen vänder sig till aktörer med förmåga och ekonomisk kapacitet att uppföra och driva den föreslagna verksamheten på platsen. Den genomförs i form av ett jämförelseförfarande med dialogprocess. De bidrag som kommer in utvärderas av en politisk jurygrupp och beslut om vinnare fattas av kommunstyrelsen.

Den aktör som lämnar det förslag som bäst uppfyller stadens vision och förväntningar om markanvändning och gestaltning får möjlighet att träffa en överenskommelse med staden. Avtalet innebär en exklusiv rätt för vinnaren att, under en begränsad tid och under givna villkor, arbeta fram en ny detaljplan tillsammans med staden och förhandla om ett arrendeavtal för att uppföra bebyggelse och driva verksamhet på platsen. Avsikten är att arrendeavtalet ska gälla i 25 år med möjlighet till förlängning.

Tävlingsperioden pågår mellan den 15 maj och 30 augusti. Avtal med vald aktör beräknas kunna tecknas i början av 2025.

Låter detta intressant? Ta del av mer detaljer, vad tävlingsbidraget ska innehålla och hur du lämnar in det via länken nedan.

Till toppen av sidan