Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö brostrand

Lidingö brostrand är den planerade nya entrén till Lidingö för Lidingöbor och besökare på norra ön. Här kan du följa projektet från start till mål.

Flygvy över Lidingö brostrand, planområdet i förgrunden och Lidingöbron och Lilla Värtan till höger

Flygvy över Lidingö brostrand sedd norrifrån. Planområdet i förgrunden och Lidingöbroarna och Lilla Värtan till höger.

I ett område som länge har varit outnyttjat planerar nu Lidingö stad ett attraktivt rekreationsområde med kopplingen till havet som utgångsläge. Området ligger norr om Lilla Lidingöbrons landfäste och är en del av brostranden vid Torsvik-Islinge och Islinge hamnväg.

Här ligger i dagsläget ett arbetsområde med byggmaterial och byggbodar som används under arbetet med den nya Lilla Lidingöbron. I ett första steg har kommunstyrelsen i december 2021 fattat beslut om att påbörja arbetet med en ny detaljplan för hur området kan komma att utvecklas efter att brobygget är färdigställt.

Utformning och innehåll

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bedriva någon form av vattenanknuten verksamhet och utreda vilket innehåll som kan vara bäst lämpat för platsen. Allmänheten ska kunna ha tillträde till området och det ska vara väl tillgängligt. Projektet kommer att utformas i dialog med det lokala närings- och föreningslivet och kommersiella aktörer.

Förslag på framtida verksamhet och funktioner

Det finns ännu inget beslut om hur innehållet för platsen är tänkt mer i detalj. Några förslag för hur områdets innehåll kan tänkas se ut är:

  • Restaurang/kafé
  • Vattensport
  • Småbåtshamn
  • Kallbadhus
  • Park med rekreationsmöjligheter

Handlingar och underlag

Bakgrund

Tidplan för detaljplanen

Beslutsskede

Tidplan

Planuppdrag

6 december 2021

Samråd

tidigast kvartal 2, 2024

Granskning

tidigast kvartal 3, 2024

Antagande

tidigast kvartal 4, 2024/kvartal 1, 2025

Laga kraft: Cirka 3 veckor efter antagande, om antagandebeslut inte överklagas.
Tidplanen är preliminär.

Handläggare: Marcus Sandbäck och Gudrun Bohlin, plan- och bygglovsenheten.

Lidingö brostrand vid Islinge hamnväg, vid vattnet till höger i bild med Gamla Lidingöbron och Lilla Värtan i bakgrunden.

Lidingö brostrand vid Islinge hamnväg. Planområdet ligger vid vattnet till höger i bild med Lidingöbroarna och Lilla Värtan i bakgrunden.

Kontakt
Till toppen av sidan