Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vad händer i simhallsbygget?

Arbetena under mark är klara och grundläggningen av simhallen fortsätter. Lite längre fram i år ska stommen med yttre väggar, bärande delar och tak börja resas.

Drönarbild över området med hus en stor gräsplan och ett bygge.

Grundläggningen av den nya simhallen i Dalénum är i full gång. Över 200 stålpålar har borrats ner till berget på den plats där simhallen ska växa fram, ett arbete som gick helt enligt plan. Gamla ledningar har rensats bort och nya för vatten och avlopp har dragits och anslutits till stadens ledningsnät.

Nu pågår förberedelser för att gjuta bottenplattan på den markyta där simhallen ska ligga. Byggnaden, som får en totalyta på cirka 6 000 kvadratmeter, kommer att ha ytor för allmänheten på två våningsplan, i suterräng.

—Under mars kommer drygt hundra lass betong att levereras för att gjuta bottenplattan. Innan dess läggs en hel del isolering ut, bland annat för att byggnaden ska få bra energiegenskaper, säger Alexander Ahne, biträdande projektledare för Lidingö simhall.

Den allra första konstruktionen som gjutits är en hissgrop, närmast Agavägen. Inom kort kommer en stor tornkran på plats. Den blir ett landmärke för simhallsbygget ett tag framöver och ska så småningom hjälpa till att resa stommen och takstolarna.

Öppnar hösten 2025

Nästa år ska stommen kompletteras med invändiga installationer och inredning. Hösten 2025 räknar vi med att simhallen slår upp sina portar för Lidingöborna. Då kommer det också att finnas grönytor, ett torg samt cykel- och parkeringsplatser runtom.

Drönarbild med hus och en byggarbetsplats.

Simhallen börjar växa fram. Det vita som breder ut sig i nedre högra hörnet är isolering, som ska ligga under bottenplattan. Längst ner i bild syns den första färdiggjutna konstruktionen, en hissgrop, som nu täckts av presenningar inför nästa byggmoment. De vita utspridda kvadraterna är formar (av isolering) runt de blivande pålfundamenten.

Till toppen av sidan