Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Förberedelserna för simhallsbygget igång

I höst sätts spaden i marken för bygget av den nya simhallen. Men redan nu gör vi markundersökningar på platsen där den ska byggas.

Platsen där den nya simhallen ska byggas.

Byggstarten för den nya simhallen i Dalénum kryper allt närmare och nu har en del förberedelser påbörjats på byggplatsen. Under ett par veckor under våren kommer byggentreprenören Cobab att undersöka marken där simhallen ska ligga. Simhallen ska placeras över den befintliga Brostugevägen och parkeringsytorna, granne med den nybyggda fotbollsplanen.

Brostugevägen flyttas, parkeringen stängs

Efter markundersökningarna följer detaljprojektering av simhallen och i månadsskiftet augusti-september räknar vi med att byggnationen ska starta. Innan dess ska bygglov beviljas och den befintliga Brostugevägen rivas. Vägen får inom kort en ny sträckning öster om de nybyggda flerfamiljshusen.

När entreprenören börjar etablera sig på plats i augusti och behöver tillgång till tomten upphör parkering att gälla på bägge sidor om Brostugevägen. Från och med den 22 augusti kan man inte längre parkera på området, som sedan kommer att stängslas in.

Utformning och funktioner

Själva simhallsbyggnaden kommer att vara i klassisk stil för att smälta in i omgivningen. Funktioner som ska finnas invändigt är:

  • 25x25 metersbassäng med 10 banor, svikt och trampolin
  • Multibassäng/undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten
  • Familjebad med barnpooler och attraktioner för de yngsta
  • Omklädningsrum för badgäster och friskvårdsbesökare, separata för fotboll
  • Bastu i dam- och herromklädning samt familjebastu
  • Servering/café
  • Friskvårdslokal
  • Föreningslokal, kansli
  • Personalutrymmen och teknikutrymmen

Öppnar hösten 2025

Hösten 2025 är det tänkt att simhallen ska slå upp portarna för allmänheten. Runt simhallen finns då även grönytor och torg, samt cykel- och parkeringsplatser.

Skiss över hur den nya simhallen kan komma att se ut.

Idéskiss över entrén till den nya simhallen. Detaljer och kulörer kan bli annorlunda. Illustration: Norconsult.

Kontakt
Till toppen av sidan