Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Lilla Lidingöbron

Lilla Lidingöbron har byggts för framtiden och ett ökat resande mellan Lidingö och Stockholm. Den nya bron är mer trafikvänlig för gående, cyklister och mopedister samt för Lidingöbanan. Den nya bron har tagits i drift fullt ut. Det återstår lite kompletteringar i form av möbler till bron och rivningsarbeten av den gamla bron, sedan avslutas projektet.

Lilla Lidingöbron är med sina 750 meter en av Sveriges längsta spårvägsbroar och betydligt bredare än den tidigare bron, Gamla Lidingöbron. Den har flerfiliga gång- och cykelbanor för bättre framkomlighet och säkerhet och dubbla spår för tätare turer med Lidingöbanan.

Det var Implenia Sverige AB som fick uppdraget att bygga Lilla Lidingöbron och arbetet startade på plats sommaren 2019. Gamla Lidingöbron fanns kvar och var i drift under den större delen av byggtiden. Under en tid ersattes spårvägstrafiken över bron med buss mellan Ropsten och Baggeby.

Den nya bron invigdes för gående, cyklister och mopedister den 11 oktober 2022. Den 26 maj 2024 öppnade spårbron för Lidingöbanan. Rivningen av den gamla bron pågick till stor del under 2023 och fortsätter en bit in i 2024.

Årsfilm 2023 - bron är färdigbyggd

Filmen speglar framstegen i brobygget under 2023. Målet var en färdigbyggd bro, där Lidingöbanan hade börjat rulla, och en så gott som riven föregångare.


Syntolkad version av årsfilm 2023

 

Nyheter kring Lilla Lidingöbron

Filmer med experternas svar om brobygget


Kontakt
Till toppen av sidan