Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Första spadtaget för Lidingös nya simhall

Nu startar simhallsbygget! Första spadtaget togs på onsdagen av bland annat Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande och Martin Junblad, vd för byggentreprenören Cobab.  

- Det är en stor glädje för mig att vara med och ta det första spadtaget, säger Daniel Källenfors. Det blir en vacker simhall för alla Lidingöbor, för såväl unga som gamla, och för de som tränar eller bara njuter. Det är ett av många viktiga projekt som blir genomförda den här mandatperioden.

Allt är klart för start. Bygglovet för simhallen är beviljat och Cobab, som ska bygga simhallen, har etablerat sig på plats i Dalénum. Den nya simhallen kommer att byggas över den befintliga Brostugevägen och den tillfälliga parkeringsytan och blir granne med den nya fotbollsplanen. Det betyder att parkering på bägge sidor om Brostugevägen har upphört och vägen får en ny sträckning, öster om de nybyggda flerfamiljshusen.

Klar hösten 2025

Bygget av den nya simhallen är ett flerårigt projekt. Under det första året pågår grundläggning och förberedande markarbeten så som rivning, schakt, installation av spont, vatten och avlopp, samt pålning. Det betyder att ingenting kommer byggas ovan mark, än.

Under 2023 fortsätter grundläggningen och stommen med yttre väggar, bärande delar och tak börjar resas. År 2024 ska stommen kompletteras invändigt och installationer utföras. Hösten 2025 är det tänkt att simhallen ska slå upp portarna för allmänheten. Runt simhallen finns då även grönytor och torg, samt cykel- och parkeringsplatser.

 

På plats vid spadtaget var Lidingös styrande majoritet, byggentreprenören Cobabs vd Martin Junblad, samt stadsdirektören Daniel Broman. Från vänster till höger: kommunalråd Suzanne Liljegren (L), kommunalråd Birgitta Sköld (LP), kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd Daniel Källenfors (M), Cobabs  vd Martin Junblad, och stadsdirektören Daniel Broman

På plats vid den första spadtaget var Lidingös styrande majoritet, byggentreprenören Cobabs vd Martin Junblad, samt stadsdirektören Daniel Broman. Från vänster till höger: kommunalråd Suzanne Liljegren (L), kommunalråd Birgitta Sköld (LP), kommunalråd Carl-Johan Schiller (KD), kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M), Cobabs vd Martin Junblad och Lidingö stads stadsdirektör Daniel Broman

Samarbete med erfaren entreprenör

Bygget av simhallen genomförs av byggföretaget Cobab som har lång erfarenhet av liknande projekt. De har bland annat byggt simhallen i Täby.

- Vi är väldigt glada och stolta över att få bygga Lidingös nya simhall. Det är ett otroligt spännande projekt som vi tar oss an med stort engagemang. Cobab Sverige ab har byggt ett flertal badhus genom åren och vi känner oss trygga med den här typen av projekt och den konstruktionslösning som är vald i projektet, säger Martin Junblad, vd för Cobab Sverige ab.

- Tillsammans med duktig personal från Lidingö stad, noga valda underentreprenör och konsulter kommer vi att leverera en riktigt fin simhallsanläggning för Lidingöborna, fortsätter han.

Utformning och funktioner

Själva byggnaden kommer att vara i klassisk stil för att smälta in i omgivningen. Invändigt kommer det finnas en 25x25 metersbassäng med 10 banor, svikt och trampolin, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten, friskvårdslokal samt familjebad med barnpooler och attraktioner för de yngsta.

Det kommer finnas ett antal omklädningsrum med bastu, dels för badgäster och friskvårdsbesökare, men även för fotbollens tränare och spelare. Servering, föreningslokal och kansli kommer också finnas.

Kontakt
Till toppen av sidan