Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Vad händer i simhallsbygget? v43/2022

Den 31 augusti togs det första spadtaget till vår nya simhall i Dalénum. Knappt två månader senare har vår entreprenör Cobab etablerat sig och börjat förbereda marken inför grundläggningen av simhallen.

Två varselklädda män (gula) som arbetar i en grusgrop.

Foto: Cobab.

Efter att entreprenören stängslat in området där simhallen ska byggas, har de satt upp sin etablering för platskontor och manskapsbodar.

De har startat med markförberedande åtgärder, rivit ytskikt (asfalt), tagit bort sly och växtlighet, gammal belysning, skyltar och ledningar i marken. Grovschakt för simhallens grundläggning och torgyta har också startat och simhallens framtida spillvattenledning till stadens ledningsnät har anslutits.

Förberedelser har gjorts inför spontning mot delar av Agavägen och mot fotbollsplanen. Det innebär att en tillfällig stödkonstruktion byggs för att minimera markrörelser vid schaktning.

Parallellt med arbetet på plats pågår projektering och att ta fram handlingar för byggnationen.

Drönarbild över en byggplats, hus och träd runtom

Foto: Cobab.

Kontakt
Till toppen av sidan