Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nya Rudbodaparken invigd

Nu är ombyggnationen av Rudbodaparken klar och parken har invigts. Den har till stor del utformats utifrån Lidingöbornas önskemål och har säskilt fokus på rörelse och tillgänglighet.

Rudbodaparken har fått ett rejält ansiktslyft sedan förra sommaren. Den 16 maj 2024 invigdes hela parken officiellt tillsammans med besökare från området, framför allt barn från närliggande förskolor. Förutom att testa alla lekredskap bjöds det på en interaktiv tipsrunda, musik, dans och fika.

Anders Paulsen (LP), kommunalråd och ordförande i tekniska nämnden var på plats och invigningstalade.
—Utgångspunkten har varit att skapa en stadsdelspark för alla med ett tydligt fokus på rörelse och tillgänglighet. Vi vill kunna erbjuda något för alla och att parken ska bli en plats att samlas och umgås i oavsett ålder, förutsättningar och intresse, säger han.

Tillgänglig för alla

Parken ligger i Rudboda centrum, nära skola, förskola och kommunikationer. Den är lätt att ta sig till via ett väl utbyggt gång- och cykelnät. Det är också lätt att orientera sig inuti parken; en informationstavla beskriver de olika lek- och aktivitetsområdena och tillgängligheten. Drygt 20 olika sorters träd har planterats för att skapa mer skugga och ett bättre klimat i parken.

Lekparken är indelad i olika teman och ”rum” och har flera eller mindre informella entréer. Rummens väggar ramar in leken utan att hindra barnen från att röra sig ut i parken.

—Vi har försökt skapa en plats där alla barn bjuds in att vara delaktiga. Lekparken ska vara en plats som är tillgänglig och stödjande men också inspirerande och rolig. Här ska leken ske på barnens villkor, säger Anders Paulsen.

Exempel på åtgärder som gjorts för att fler ska kunna använda parken:

  • fler sittplatser runt om i hela parken
  • parksoffor med arm- och ryggstöd
  • stigar har byggts om till gångvägar och parkvägar har kopplats samman för kortare väg och fler sätt att ta sig från en plats till annan
  • fler träd för ett bättre mikroklimat och mer skugga
  • rumsligheter i olika skala
  • mångfunktionella lek- och aktivitetsytor

Samarbete om utformningen

Hösten 2022 bad vi Lidingöborna att bidra med synpunkter om hur parken kunde förbättras. Omkring 70 förslag skickades in, varav många har arbetats in i gestaltningen av den nya lekplatsen.

Mats Grönvik är landskapsarkitekt och har jobbat aktivt med parken under hela processen:
—Parken har till 90 procent utformats utifrån de önskemål som vi fått in från Lidingöborna, vilket vi tycker är extra roligt, säger han.

I parken finns nu bland annat en lång rutschkana, klätterlek med rutschkana, gungbräda, kompisgungor, studsmatta, balansbana och klätternät. Det finns också hinder för skateboard och en gunga av modellen freerider. Runt hela parken finns en 500 meter lång asfalterad, snitslad bana för rörelse.

I anslutning till parken ligger en ny pumptrack. Det är en bana där man med hjälp av en pumpande rörelse tar sig fram via cykel, sparkcykel, skateboard eller något annat på hjul. För den som vill träna med lite lättare vikter och rörelse finns ett utegym och för den hungrige finns grillplatser i olika delar av parken.

Så här är nya Rudbodaparken uppbyggd

Karta över området där träd och buskar ringats in.

Parken är tematiskt och rumsligt indelad i olika lek- och aktivitetsytor.

A – Björnebo

Björnebo är en lekplats med många möjligheter där alla kan hitta något. Här finns sandlåda med solskydd och upphöjda bakbord, lekhus med olika innehåll och en sovande björn. Intill finns en liten klätterlek med rutsch, vippgunga, gungbräda och studsmatta. För den mer äventyrlige finns stenlabyrinten och balansbanan. Det finns gott om sittplatser runt leken och även en mindre grillplats med stort tak.

B – Svänget

En gungpark för alla åldrar med småbarnsgungor, däckgungor, karusell och tillgängliga kompisgungor.

C – Klänget

Klänget är en aktivitetsyta med fokus på lite äldre barn och har en organiskt formad asfaltsyta för fri lek och rull, en skategunga och ett 6 meter högt dubbelnät att klättra, leka och klänga i. Här finns också en lång södervänd sitt- och hängmöbel.

D – Kanan

Intill klätterberget har en 4 meter hög tubrutsch smugits in bland träden. Till toppen kommer du via stenmjölsgångar eller, om du törs, klättrar du över berget.

E – Vistet

Vistet är en större grillplats i skyddat soligt läge belägen mellan lek- och aktivitetsytorna. Grillplatsen har två stora grillar, många bänkbord för stora som små, väderskydd och skräpkorg.

F – Pumpen

Pumparbana i asfalt med gupp och svängar där du tar dig fram på din cykel, sparkcykel eller bräda genom att ”pumpa” med kroppen. Banan är det perfekta stället att träna kurvtagning, kontroll, kondition och så är det förstås väldigt roligt. Banan är lämplig för både stora som små - gammal som ung.

G – Ringen

Ett 5oo meter långt asfalterat och snitslat rörelsetråk Rudbodaparken runt. Trästolpar med gula markeringar vägleder och motiverar. Ta ett varv, två eller fler. Behöver du vila finns flera sittplatser utmed ringen. Start och mål varthelst du vill i ringen.

H – Pelousen

En stor öppen gräsyta för allsköns aktiviteter - från midsommarfirande, brännboll, solbad eller yoga till lekar och bus.

J – Liden

En öppen gräsyta som övergår till att bli en backe upp mot Svedjevägen. Här finns ett utegym med maskiner för dig som vill träna med mindre rörelser och lättare vikter. Här finns också en grusplan för fotboll eller varför inte boule? På vintern spolas planen samtidigt som backen intill förvandlas till en lång upplyst pulkabacke.

Till toppen av sidan