Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kultur och mötesplatser

Lidingö har ett rikt kulturliv med konst, film, musik, litteratur och teater i olika former. Du kan få en kulturupplevelse eller kanske engagera dig i en kör eller förening.

Målningar av skolelever

Biblioteket

Lidingö stadsbibliotek har ett stort utbud av litteratur, tidskrifter och media i olika format. På biblioteket kan du läsa, studera, låna en dator, gå på sagostund eller föredrag.

Lidingös stadsbibliotek, webbplats

Sagateatern och musikskolan

Sagateatern har teatergrupper för barn och unga som med jämna mellanrum erbjuder teaterföreställningar för allmänheten. Populärt bland unga är även Lidingös kommunala musikskola.

Sagateatern

Musikskolan

Det finns flera kulturföreningar på Lidingö såsom körer, litteratur- och konstföreningar.

Föreningsregister på Lidingö

Evenemangskalender

I vår evenemangskalender finns stadens olika events blandat med kultur och övriga offentliga evenemang. Om du ordnar kulturevenemang är du välkommen att lägga in ditt event i kulturkalendern.

Lägg in evenemang

Blomstrande kultur

Lidingö har områden med stora kulturhistoriska värden. Här finns tidiga lämningar från järnåldern och vikingatiden såsom gravfält och runskrifter. Från 1700-talets slut finns ett antal gårdar där flera är öppna för allmänheten. Sommarstugebebyggelsen från 1800-talets slut och ända in på 1920-talet finns representerad med såväl villor med snickarglädje som koloni- och sportstugor. Lidingö var först ut i Sverige med att inrätta ett sådant område genom Stig Milles Grönsta koloni 1910.  

Kulturpersonligheter 

Många är även de konstnärer, författare, regissörer, skådespelare, entreprenörer och personligheter som varit verksamma på Lidingö. Till exempel Carl Milles på Millesgården, konstsamlaren Klas Fåhraeus på Villa Högberga, filmregissören Mauritz Stiller på Rutsdal, hotelldirektören Wilhelmina Skog på Foresta, trädgårdsinspiratören Emma Lundberg på Bullerbacken och Raoul Wallenberg i Kappsta.

Kulturmiljöer

Lidingö Villastad grundades för att bli den bästa i Sverige. Här byggdes nationens första radhus 1908 och villorna hade hög klass genom god arkitektur och trädgårdsplanering. Bygge och Bo området i Askrike är ett högklassigt exempel på 1920-talets bebyggelse och tillkom efter ett tävlingsförslag på ny bebyggelse. Du kan lära känna de olika kulturmiljöerna genom att vandra någon av våra kulturvandringar och gå en konstvandring och se de offentliga skulpturerna.

Offentliga skulpturer

Kulturvandringar

Fornminnen

Det finns 125 registrerade fornminnen på Lidingö enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök. Det är stensättningar, gravhögar, runristningar, fartygs- och båtlämningar samt gravfält. De olika fornminnena har varierande antikvariska bedömningar beroende på ålder och skick. En fornlämning är en lämning efter människors verksamhet under forna tider som tillkommit genom äldre tiders bruk och som är varaktigt övergivna (kml kap 2 1§).

Karta med fornminnen utmärkta Länk till annan webbplats.

Riksantikvariets Fornsök, raa.se Länk till annan webbplats.

Vissa av våra fornminnen finns med i våra kulturvandringar.

Kulturvandringar på Lidingö

Möjligheter att forska 

I stadsarkivet hittar du äldre kartor, inventeringar av äldre bebyggelse och samlad historia om Lidingö i såväl bild som skrift om du vill forska vidare kring någon person eller händelse. På biblioteket finns det så kallade Lidingörummet med all litteratur om Lidingö som finns utgivet.

Till toppen av sidan