Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Dialog med vård- och omsorgsbranschen

Den 8 maj bjöd omsorgs- och socialförvaltningen i Lidingö stad in till en marknadsdialog med vård- och omsorgsbranschen. Omkring 40 deltagare var på plats för att ta del av föreläsningar och diskutera tillsammans. Detta med fokus på kompetensförsörjning men också AI, välfärdsteknik, digitalisering, förnyelse och innovation.

Generativ AI kan lösa problem och underlätta för medarbetare. Därför är det viktigt även inom offentlig sektor. Inom staden pågår pilotprojektet AI-chatbot, Mentor för hemtjänsten som nu provkörs och utvärderas. Det pågår även ett projekt med taltidningen där man med hjälp av generativ AI tolkar text till tal.

Staden arbetar också med att skapa nytta på nya sätt bland annat genom digitala lås, digital tillsyn och trygghetslarm kopplat till välfärdshubb.

Utmaningar inom kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning diskuterades under marknadsdialogen, och särskilt utifrån behovet av att samverka kring kompetensförsörjning.

Det finns en stor utmaning runtom i landets kommuner när det gäller att rekrytera personal inom vård- och omsorg. En utmaning som finns även i vår kommun.

Därför arrangerar staden mötesplatser där branschföretagare kan möta Lidingöbor som vill veta mer om arbete inom vård och omsorg. Detta genom inslaget ”Bytabransch nu”, som äger rum under Lidingödagen den 21 september, företagsmässan för Lidingöföretag. Andra initiativ från staden är samverkan kring språktester och språkutvecklande aktiviteter. I samverkan med branschen tittar staden även på möjligheter till vidareutbildning inom vård och omsorg.

– Vi ska bjuda in till dialog framöver där vi kan lyfta frågor som är aktuella och viktiga för fortsatt utveckling inom branschen, säger Vildana Zorlak, chef för Staben för ledningsstöd och kvalitet.

Nästa marknadsdialog planeras att genomföras i november.

Till toppen av sidan