Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö backar i enkätundersökning

Svenskt näringsliv har presenterat sin årliga enkätundersökning om lokalt företagsklimat. 139 lidingöföretagare har besvarat enkäten och staden backar något i jämförelse med förra årets mätning. Det är främst frågan om hur man upplever vägnät, tåg- och flygförbindelser som kommunen får lägre betyg i år.

Svenskt Näringslivs årliga enkät är ett mått på hur företagare runt om i landet upplever företagsklimatet i sin kommun. Lidingös sammanfattande omdöme backar något från förra årets 3,8 till 3,6 på en sexgradig skala, vilket fortfarande ligger över Sverigesnittet på 3,5.

- Mycket talar för att förseningen av Lilla Lidingöbron har påverkat, men vi tar enkätsvaren som en signal. Lidingö ska alltid ligga i toppskiktet för företagsklimat. Vi behöver förstå varför staden samtidigt prisas för kundnöjdhet, bland företagare där samtliga har haft kontakt med kommunen, men inte här, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

När företagen får välja vad kommunen ska prioritera för att förbättra det lokala företagsklimatet visar svaren att man önskar en bättre dialog mellan kommun och företag och en bättre förståelse för företagande från kommunens beslutsfattare. Fler bostäder och enklare att delta i upphandlingar är andra områden att förbättra.

- Jag och mina kollegor får analysera resultaten och söka de bakomliggande orsakerna till att vi backar i mätningen. Svarsunderlaget är lägre än tidigare men alla svar bidrar med ny kunskap. Jag vill tacka de företagare som har deltagit i enkäten, säger näringslivschef Malin Rosenqvist.

Om undersökningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har 32 124 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet. Resultatet används i dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner.

Till toppen av sidan