Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tre frågor till Christin Worwick

Christin Worwick, hur ser ditt uppdrag som arbetskoordinator ut?

Mitt uppdrag är tvådelat. Första delen handlar om att finnas till för Lidingöborna som behöver hjälp i sitt jobbsökande och den andra delen innebär att jag tillsammans med det lokala näringslivet hittar lösningar för företagets kompetensförsörjning.

Mitt mål är att hitta lösningar som fungerar både för Lidingö stad, det lokala näringslivet och arbetssökande Lidingöbor.

Hur ser samarbetet med öns näringsliv ut?

Jag har varit arbetskoordinator i Lidingö stad i fyra år och under tiden byggt upp ett stort nätverk inom Lidingös lokala näringsliv. Jag hoppas och tror att arbetsgivarna ser mig som en resurs att fråga om olika anställningsstöd eller praktik.

Hur samarbetet med öns näringsliv ska se ut är inte hugget i sten, jag anpassar det efter arbetsgivarnas önskemål och behov. Till exempel kan jag tillsammans med dem arrangera studiebesök för enstaka personer, eller större rekryteringsträffar om behov finns. Om arbetsgivare önskar kan jag ta med arbetsförmedlingen och Lidingös vuxenutbildning för att skapa gemensamma lösningar.

Genom ett tätt samarbete med Lidingös näringslivschef Malin Rosenqvist kan vi tillsammans fånga upp behov av kompetensförsörjning hos företagarna på Lidingö. Exempel på det är Lidingö stads företagsbesök, där företagarna erbjuds kontakt med Lidingö stads arbetsmarknadsenhet.

Hur ser du på framtidens arbetsmarknad på Lidingö?

Vi ser att arbetslösheten ökar. Det finns flera orsaker, en av dem är lågkonjunkturen. Visserligen råder en viss eftersläpning på Lidingö gentemot övriga Sverige, men vi börjar se konsekvenserna även här. Bland annat märker vi det genom att fler Lidingöbor kontaktar arbetsmarknadsenheten.

En annan högaktuell fråga är utmaningen att hitta rätt kompetens för jobben på Lidingö. Vi behöver hitta nya arbetssätt för att ta vara på kompetens och investera i personalen. Det kan till exempel handla om att stötta arbetsgivare i att våga anställa en arbetssökande Lidingöbo som kanske inte har den där specifika kompetensen, för just den tjänsten, men genom kompetenshöjande insatser, till exempel utbildning, kan bli framtidens stjärna i företaget.

Vi på arbetsmarknad vill vara redo att möta morgondagens behov och arbetar därför ständigt med att utveckla sätt att nå resultat som gynnar Lidingöborna och företagarna. Just nu arbetar vi med att planera några större rekryteringsträffar tillsammans med arbetsförmedlingen, och förbereder vårt deltagande vid Lidingödagen 21 september. En del tid ägnas också åt att kunna möta upp det nya aktivitetskravet för personer med försörjningsinsatser. Den så kallade ”aktivitetskravreformen” är under utredning.

Ta kontakt!

Ta kontakt med mig så hittar vi ett samarbete som fungerar för ditt företag!

E-post christin.worwick@lidingo.se Telefon 08-731 70 83

Mer information
Till toppen av sidan