Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tre frågor till Michael Åkerholm, säkerhetschef

– Det finns många skäl till att ha ett gott säkerhets- och beredskapssamarbete mellan lokala företagare och staden, säger Lidingö stads nya säkerhetschef, Michael Åkerholm. Det gagnar både staden och företagarna själva.

Michael Åkerholm

Michael Åkerholm, säkerhetschef, Lidingö stad.

Michael Åkerholm tillträdde tjänsten som ny säkerhetschef efter årsskiftet. Vi har ställt tre frågor kring hur näringslivet kan gynnas av att samarbeta med säkerhetsenheten och öka förmågan att hantera små eller stora kriser på ön.

Hej Michael, på vilket sätt jobbar stadens säkerhetsenhet med att stärka den civila beredskapen?

– Vi arbetar bland annat med vår krigsorganisation, beredskapsplaner och inte minst kontinuitetsplaner.

En beredskapsplan är en plan som utarbetats för exceptionella risksituationer. En kontinuitetsplan innehåller information som hjälper personalen att veta vad den ska göra vid en störning i en kritisk aktivitet eller resurs så att verksamheten kan upprätthållas och snabbt återställas när krisen är över.

– Under hösten medverkade personal från säkerhetsenheten på ett dialogmöte med tema ”kontinuitetsplanering och säkerhet” som arrangerades av Omsorgs- och socialförvaltningen, fortsätter Michael. Det pågår också samtal med näringslivschefen hur vi kan utveckla samverkan med näringslivet i beredskapsfrågor. Lidingö stad har en fastställd plan för hur vi arbetar med att stärka vår beredskap och öka vår förmåga att hantera kriser i hela hotskalan från kris till krig.

Varför är det viktigt att som företagare förbereda sig för kris?

– Det handlar om att ha en plan B, att tänka igenom hur min verksamhet skulle kunna påverkas vid avbrott och störningar. Behöver du reservaggregat vid elavbrott? Finns vattenreserv tillgängligt? Är dina produkter beroende av att värmen fungerar? Genom att reflektera kring detta kan du bli mer medveten om din verksamhets sårbara punkter. Därmed ökar ditt företags förmåga att kunna fortsätta bedriva verksamhet vid en störning. Detta är viktigt, såväl för samhällets väl som rent affärsmässigt, i och med att det leder till att verksamheten blir mindre sårbar.

– Vi på stadens säkerhetsenhet kan vägleda i att ta fram en plan B. Våra verksamheter är ju till exempel beroende av att livsmedelsförsörjningen fortsätter fungera även vid en kris. Så vi har båda parter ett intresse av ett gott samarbete.

Hur kan öns näringsidkare ställa om sina verksamheter vid en stor kris, eller till och med krig, och hur kan staden stötta näringslivet?

– Du kan tänka igenom din egen verksamhet och om du kan ställa om till något som behövs i en kris. Under pandemin uppstod till exempel ett stort och plötsligt behov av skyddsutrustning som företagare anammade.

Skyddsrummens placering och skick har debatterats en hel del på senare tid. Det är MSB som är ansvarigt för landets skyddsrum. Staden har några skyddsrum som vi tar ansvar för. Men de flesta som finns på ön ligger i olika fastighetsägares lokaler. Är du en av dem och undrar om ditt skyddsrum lever upp till MSBs krav kan du vända dig direkt dit.

Vi ses till våren

– Jag kommer att delta i en företagsfrukost till våren för att stärka samarbetet mellan säkerhetsenheten och öns företagare. Vi återkommer med datum.

Företagarna har god platskännedom och kan vara viktiga uppgiftslämnare om något inträffar som hotar säkerhet och trygghet.

Du kan hämta vår lättlästa och praktiska broschyr ”Om krisen kommer till Lidingö” i stadshusets reception. Där hittar du också MSBs, (Myndigheten för säkerhet och beredskap) lilla häfte ”Sju dagar” om hur man kan förbereda sig för att klara sju dagar i kris eller krig. Du hittar också bra information på lidingo.se eller på msb.se.

Till toppen av sidan