Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Tre frågor till rektor för vuxenutbildningen

Hej Ola Gustafsson, vad är på gång för er 2024?

mansporträtt bredvid skylt vuxenutbildningen

– Vår vuxenutbildning arbetar just nu med att planera vårt utbud inom yrkesutbildningar. Fokus ligger på bristyrken. För att vi ska kunna göra det på rätt nivå är mer samverkan med branschen extra viktigt, med en ökad dialog med näringsliv och arbetsmarknad. Vår vuxenutbildning i Lidingö ingår numera i ett större samarbete med nio kommuner – ”vux-norrort”. Den 31 maj har vi i denna grupp planerat in en första workshop med näringslivschefer. Syftet är att bättre kartlägga lokala arbetsmarknadsbehov men även att få fler att söka utbildningar inom bristyrken.

Vi har också ett pågående arbete att lyfta fram våra yrkesutbildningar på vår webbsida för att förenkla information och sökvägar kring bristyrken. Lokalt kan det gälla exempelvis besöksnäringen, men även yrkesförare, hantverk, El och VVS. Det är yrken där behovet är stort och växande. Studie- och yrkesvägledning i alla skolformer kommer att spela en nyckelroll framöver för att nå ut och vägleda mot yrken där efterfrågan på arbetskraft kommer att öka.

Vuxenutbildningen har ett nära samarbete med näringslivschef Malin Rosenqvist. Berätta hur ni jobbar.

– Vi har sedan tidigare en lokal samverksgrupp där vuxenutbildningen ingår, tillsammans med näringslivsenhet, arbetsmarknadsenhet och arbetsförmedling. Vi ser stora vinster med vårt samarbete med näringslivschef Malin Rosenqvist som här bidrar med stor kunskap om vårt lokala näringsliv men framför allt samverkan med lokala branscher där utbildningen behöver kunna möta upp ännu bättre.

Hur ser utvecklingsarbetet ut framåt?

– Vi behöver marknadsföra vuxenutbildningen bättre. Den är en aktör för förbättrad kompetensförsörjning. Vi är regelbundet med på olika utbildningsmässor, exempelvis Bazaren i vintras som är en viktig mötesplats mellan arbetsgivare, studerande och aktörer inom vuxenutbildning.

– Vi ser också framåt mot Lidingödagen i september där vi kommer att bjuda in utbildningsamordnare inom olika branscher som behöver synas och ingå i vårt gemensamma arbete lokalt och i länet. Att involvera relevanta utbildningsföretag är också en god idé när vi genom kommunen bjuder in till olika frukostar och mötesplatser mellan kommun och näringsliv.

Till toppen av sidan