Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Välbesökt frukostmöte om svårigheter att rekrytera

Den 15 februari kom ett 80-tal personer till en arbetsmarknads- och näringslivsfrukost med bristen på kompetensförsörjning och svårigheter att rekrytera i fokus.

Mötet anordnades av Anna Skagersten, arbetsmarknads- och integrationschef, och Malin Rosenqvist, näringslivschef. Representanter från Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsförmedlingen och Lidingös stad var på plats i stadshuset. Lidingö delar de här problemen med övriga landet.

– Vi kommer att se en högre arbetslöshet 2024 och eventuellt 2025. Och vi kommer att se en fortsatt brist på utbildad arbetskraft inom skola och omsorg men också inom vård och omsorg samt teknikyrken, sa Anna Skagersten. Behovet av personal inom äldreomsorgen kommer att öka med 31 procent fram till 2031 till följd av befolkningsutvecklingen. Det är utmaningar som vi behöver hantera.

Samverkan – en nyckel till framgång

Samverkan togs upp som en viktig faktor. Detta med anledning av att samverkan ger bättre kompetensförsörjning. Att ha ett bra företagsklimat är viktigt och därför behöver kommunerna samverka både lokalt och regionalt. Även samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen diskuterades. Samverkan kommer även in i dimensioneringsuppdraget, en reform för gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen som riksdagen har beslutat om.

– Att säkerställa personal och kompetensförsörjning är en prioriterad fråga. Det finns utmaningar som vi behöver hantera och samverkan med andra är en viktig väg framåt, säger Peter Lönnqvist (M) ordförande i omsorgs- och socialnämnden.

Till toppen av sidan