Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Radon – mäta i flerbostadshus

Miljö- och stadsbyggnadskontoret uppmanar ägare till flerbostadshus att mäta radon.

Mät cirka 20 procent av lägenheterna i varje huskropp. Alla lägenheter med markkontakt bör mätas. Störst risk för radon är det i byggnader med blåbetong i byggnadsmaterialet och direkt markkontakt. Läs mer om urvalet på Strålsäkerhetsmyndighetens sida om radon.

Beställa mätning

Det finns flera ackrediterade företag på marknaden som tillhandahåller radondosor och analyser. Det står er fritt att välja vilket företag ni vill.

Ackrediterade radonföretag, Swedacs webbplats Länk till annan webbplats.

Ditt ansvar att mäta

Det är enligt strålskyddslagen fastighetsägarens ansvar att mäta radonhalten i bostäder. Om radonmätningen visar att halten är för hög ska man vidta åtgärder. Hög radonhalt klassas som olägenhet för människors hälsa och kan leda till lungcancer. Hur man vidtar åtgärder finns att läsa på Boverkets hemsida, se länken till höger.

Riktvärde för radon

200 Bequerel/kubikmeter (Bq/m3) är högsta tillåtna radonhalt i bostäder och allmänna lokaler.

Till toppen av sidan