Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Buller

Det finns riktvärden finns för olika typer av buller, både inomhus och utomhus.

Inomhusriktvärden

Inomhusriktvärden används när man är störd av buller inne i sin bostad. Riktvärden finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd. Riktvärdena gäller med fönster och dörrar stängda. Ljudnivån får i medeltal inte överstiga 30 dBA och i maximal nivå inte överstiga 45 dBA.

Toner

Om ljudet innehåller toner, som exempelvis musik så kan riktvärdet komma att skärpas med 5 dBA. Detta beroende lite på vad man har för bakgrundsnivå. Musik är ju ekvivalent av karaktären men innehåller också maximala ljud. Därför mäts både max- och ekvivalentnivåerna.

Lågfrekvent ljud

För de låga frekvenserna mäts särskilt nio tersband mellan 31,5 och 200 Hz (Hertz). Lågfrekvent buller anses ha mer påverkan på människans hälsa och ska alltid mätas vid ekvivalenta nivåer. Alla riktvärden för buller inomhus är desamma oavsett tid på dygnet. Det är inga absoluta gränser för hur mycket det får bullra, utan ska användas mer som en vägvisning.

Utomhusriktvärden

Utomhusriktvärden används när man är störd på sin uteplats, balkong eller inne i bostaden med öppna fönster, av till exempel fläktar från restauranger eller verkstäder. Riktvärdena finns i Naturvårdsverkets riktvärden för externt industribuller. Mätningen av den ekvivalenta ljudnivån utomhus, görs med mätmikrofonen fasttejpad direkt på fasaden eller utanpå fönsterglaset. Riktvärdena är följande:

  • Klockan 07.00–18.00  50 decibel (dBA)
  • Klockan 18.00–22.00 45 decibel (dBA)
  • Klockan 22.00–07.00  40 decibel (dBA)
  • Lördagar, söndagar och helger gäller 45 dBA, dagtid.
  • Nattetid mellan klockan 22.00–07.00 får inga momentana ljud överstiga 55 dBA max.

Buller från byggarbetsplatser

Vid störningar från byggarbetsplatser används Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller.

Buller från byggarbetsplatser Pdf, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansvar

Det är fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken att utreda, undersöka och åtgärda när det gäller brister i inomhusmiljön.

Analysföretag

Anlita analysföretag som använder standardiserade analysmetoder vid mätning av buller.

Till toppen av sidan