Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en kontroll av inomhusklimatet och ventilationssystemet i en byggnad. Kontrollen ska göras vart tredje eller vart sjätte år beroende på användning och ventilationstyp. Det är obligatoriskt att göra en ventilationskontroll innan du använder ett ventilationssystem för första gången.

Kommunen bevakar att byggnader har genomgått en OVK och att fastighetsägaren åtgärdar eventuella brister. Om fastighetsägaren inte gör det, kan miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta om att förelägga att fastighetsägaren ska låta utföra OVK eller åtgärda eventuella brister. Det betyder att nämnden kräver att fastighetsägaren gör kontrollen och att fastighetsägaren kan få betala extra avgifter för att detta inte utförts korrekt.

Problem med ventilationen?

I första hand ska du vända dig till din hyresvärd om du upplever problem med ventilationen. Hjälper inte det kan du vända dig till oss, som utreder problemet och kan ställa krav på hyresvärden om det är nödvändigt.

Intervaller för OVK

Det är obligatoriskt för dig som äger en byggnad att göra en ventilationskontroll innan du använder ventilationssystemet för första gången. Det gäller också vid större ombyggnationer.

Förutom vid nybyggnad och ombyggnad ska du också göra regelbundna ventilationskontroller. Hur ofta beror på typ av byggnad och ventilationssystem.

Kontrollintervall

Byggnad och typ av ventilation

Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S-, F- och FX-ventilation

3 år

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation

3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F- och FX-ventilation

6 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-ventilation.

6 år

En- och tvåbostadshus med FX, FT och FTX-ventilation.

Endast kontroll vid nybyggnad eller nyinstallation

Ventilationstyper

S = Självdragsventilation
F = Frånluftsventilation
FX = Frånluftsventilation med värmeåtervinning
FT = Från- och tilluftsventilation
FTX = Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning

Undantag från OVK

Du behöver inte ventilationskontrollera följande byggnader:

  • en- och tvåbostadshus med självdragsventilation (S)
  • en- och tvåbostadshus med mekanisk frånluftsventilation utan värmeåtervinning (F)
  • ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande
  • industribyggnader.

Dessa byggnader kräver en förstagångsbesiktning, men du behöver inte regelbundet kontrollera ventilationen:

  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation (FT)
  • en- och tvåbostadshus med från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
  • en- och tvåbostadshus med frånluftsventilation med värmeåtervinning (FX).

Skicka in eller hämta protokoll

Via e-tjänst

Du kan skicka in protokollet efter utförd kontroll av ventilationssystemet via vår e-tjänst. I e-tjänsten kan du även hämta OVK-protokoll från tidigare kontroller.

Skicka in eller hämta OVK-protokoll via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Via e-post eller brev

Om du inte vill använda e-tjänsten för att skicka in ditt protokoll kan du skicka protokollet via e-post eller brev till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Du kan också lämna in protokollet till Kontaktcenter i stadshuset, Lejonvägen 15.

OVK-protokoll är allmän handling

Ett OVK-protokoll är en allmän handling. Du kan hämta tidigare protokoll i e-tjänsten som finns här ovanför. Om du inte vill använda e-tjänsten kan du kontakta oss via e-post för att begära ut ett tidigare protokoll. Glöm inte att skriva vilken fastighet eller adress det gäller.

Senareläggning av återkommande besiktning, OVK

Om det finns särskilda skäl får miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta att senarelägga en OVK. Särskilda skäl kan vara att en byggnad berörs av en omedelbar ändringsåtgärd. Exempel på sådana ändringsåtgärder är en ombyggnation, ändring av ventilationen eller att en byggnad eller lokal inte är i bruk.

I ansökan om senareläggning ska det framgå:

  1. När arbetet avses att påbörjas samt avslutas
  2. Beskrivning av projekt, anledning till senareläggning
  3. Om systemet avses att bytas ut

Senareläggning av återkommande besiktning, OVK, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Gör en anmälan för ny ventilation eller väsentlig ändring i byggnad

Är du på väg och ska genomföra en nyinstallation eller väsentligt ändra ventilationen i din byggnad? Tänk på att det krävas en anmälan för åtgärden till byggnadsnämnden. Du behöver erhålla ett startbesked innan den anmälningspliktiga åtgärden får påbörjas.

Söka bygglov och andra åtgärder, e-tjänst Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan