Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

PCB – inventering och sanering

PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp miljö- och hälsofarliga ämnen som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning samt orsakar långsiktiga skador i vattenmiljöer.

Under åren 1956-1973 användes PCB som mjukgörare i fogmassor och golvmassor. Nyanvändning av PCB i Sverige förbjöds 1973.

Inventering

Äger du byggnader som uppförts eller renoverats perioden 1956-1973 ska du enligt "Förordningen om PCB m.m." (SFS 2007:19) redan ha inventerat byggnaderna med avseende på PCB och redovisat resultatet till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Sanering

Om det vid inventeringen visat sig att PCB-halten av fog- eller golvmassan är över 500 mg/kg måste den saneras, det vill säga tas bort. Om det finns PCB måste du sanera senast vid följande tidpunkter:


Sanering

Tidpunkt

Industribyggnader

30 juni 2016

Byggnader/anläggningar uppförda/renoverade 1956-73

30 juni 2014

Andra byggnader uppförda/renoverade 1970-73

30 juni 2016

Fog- eller golvmassa inomhus                     

30 juni 2016

Anmälan

Anmälan om sanering ska göras till miljö- och stadsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan en sanering påbörjas.

E-tjänst: anmälan PCB-sanering Länk till annan webbplats.

Markförorening

Marken runt byggnader med PCB-fogar är oftast förorenad av PCB och betraktas därför som förorenat område enligt Miljöbalkens 10 kapitel. Sand i sandlådor och det översta markskiktet på odlingslotter och lekplatser i närheten av byggnaden ska därför bytas. Vid markarbeten där jord transporteras bort från fastigheten måste man göra en särskild undersökning av PCB-halten i jorden. PCB-halten avgör var massorna kan läggas så att inte PCB sprids vidare i miljön.

Anmälan ska göras till miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan mark-arbetet påbörjas.

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan