Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Hygienlokaler

Om du ska starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling och där det finns risk för blodsmitta eller annan smitta, måste du först anmäla verksamheten till miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Anmälningspliktiga behandlingar är:

  • fotvård
  • akupunktur
  • piercing, tatuering och kosmetisk tatuering
  • barberare
  • nagelsalong med stickande/skärande verktyg
  • lokaler med håltagningspistol
  • övriga behandlingar där du använder skärande eller stickande verktyg.

Starta med en anmälan

Anmälningsplikten gäller även om verksamheten är ambulerande. Anmälan ska vara skriftlig, ritningar ska bifogas och anmälan ska inkomma senast 6 veckor innan verksamheten startar.

E-tjänst: Hygienisk behandling, bassängbad och solarium – anmälan och ändring Länk till annan webbplats.

Egenkontroll

Verksamheten ska i samband med start upprätta ett egenkontrollprogram. Där ska de risker som finns med verksamheten framgå samt hur de förebyggs. Det ska finnas rutiner för hygien och städning med mera. Egenkontrollprogrammet ska vara skriftligt och kunna visas upp för miljö- och stadsbyggnadskontoret.

Avgifter

Miljö- och stadsbyggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av anmälan och även en avgift för tillsyn.

Miljösanktionsavgift

Anmäl nya lokaler i tid. Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts till miljö- och stadsbyggnadskontoret, kan en miljösanktionsavgift tas ut.

Har du alla tillstånd som krävs?

Kom ihåg att det ibland kan krävas mer än en anmälan till kommunen, till exempel bygganmälan, avfallshantering eller livsmedelshantering. Även andra myndigheter kan ställa krav på verksamheten, till exempel räddningstjänsten.

Tillsyn

Miljö- och hälsa utför regelbundet tillsyn på alla hälsoskyddsverksamheter. Den planerade tillsynen kan se ut enligt följande.

Information

Information

Miljö- och hälsa informerar alla verksamheter med om projektets fokusområde, datum för inspektion mm. Miljö- och hälsa kontaktar verksamheten på telefon några dagar innan inspektionen för att stämma av.

Inspektion

Inspektion

Besök hos verksamheten. Platskontroll samt kontroll av rutiner för det aktuella fokusområdet till exempel smitta, städning, kemikalier, buller, ventilation med mera.

Inspektionsrapport

Inspektionsrapport

Återkoppling från inspektionen. Vilka eventuella brister som noterats och vad som behöver åtgärdas.

Återkoppling

Återkoppling

Verksamheten återkopplar till miljö- och hälsa att åtgärder är vidtagna. Om åtgärder inte vidtas kan verksamheten få ett beslut om att vidta åtgärder. Vid större brister kontrollerar miljö- och hälsa åtgärderna inom de närmsta månaderna. Vid mindre brister följs åtgärderna upp vid nästa inspektion.

Ärendet avslutas

Ärendet avslutas

När eventuella åtgärder vidtagits avslutas ärendet. Anmälningspliktiga verksamheter betalar en årlig avgift och ingen extra debitering kommer att ske. Om det dock tillkommit arbete utöver den ordinarie tillsynen till exempel om verksamheten har behövt få ett föreläggande så kommer extradebitering att ske för det.

Till toppen av sidan