Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Döda granar ersätts med nya friska träd

Ett 50-tal granar avverkas utmed Lidingöloppsspåret och en gångväg vid Karins Mosse på Näset. Till våren planteras nya träd i deras ställe.

Anledningen till avverkningen är att granarna försvagades under torkan 2018 för att sedan angripas av granbarkborren. Nu är de så pass sköra att risken för olyckor är stor.

Ett flertal granar har redan vält över Lidingöloppsspåret och andra gångvägar i området. När så hänt har staden behövt rycka ut akut.

Säkerheten för de som nyttjar motionsspåren är av högsta prioritet varför granarna kommer plockas ned med start 22 januari.

Säkerhet under arbetets gång

Under tiden som granarna fälls och körs bort kan delar av spåret behöva stängas av tillfälligt för passerande. Vi kommer sätta ut skyltar på plats som markerar vad som sker och var.

Bekämpat granbarkborren

Fram tills nu har de döda granarna fungerat som hem åt steklar, skalbaggar och hackspettar som i sin tur hjälp till att bekämpa granbarkborren.

Planen är att låta en del grova stammar och stubbar vara kvar i området som så kallad faunadepå. Detta för att gynna den biologiska mångfalden i form av insekter och fågelliv.

Nya trädslag till våren

Även om en viss spontan självföryngring väntas så kommer staden se till att fylla uppkomna luckor i skogen genom att hjälpplantera med olika trädslag. Detta sker redan i vår.

 

Området där ett 50-tal granar fälls har ringats in i rött.

Området där ett 50-tal granar fälls har ringats in i rött.

Till toppen av sidan