Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Djur och växter

Omsorgsfull och varsam skötsel av skogar, kulturlandskap och grönområden på Lidingö gör att både växter och djur trivs här.

Blomma och insekt.

Naturen på Lidingö är starkt präglad av äldre tiders markanvändning och man kan se tydliga spår efter gammalt kulturlandskap. Över tid har dock naturen förändrats på ön. Naturgräsmarker som förr i tiden förmodligen hade en stor utbredning förekommer idag sparsamt.

På de områden som fortfarande betas av djur och där ingen näring tillförts växer dock ett stort antal kärlväxter. Några karaktäristiska arter är ängshavre, brudbröd, jungfrulin, mandelblom, liten blåklocka, gullviva och vaxskivlingar. I dessa hagar trivs också fåglar som gulsparv, stenskvätta och ärt- och törnsångare.

Två getter, en beige och en svart som äter gräs

Tillstånd behövs för vissa djur

Du behöver inte ha tillstånd för att ha husdjur. Om du däremot vill hålla djur utomhus kan du behöva tillstånd av staden enligt de lokala föreskrifterna. Detta är främst för att inte grannar ska störas. De djur som lyder under föreskrifterna är nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur och fjäderfä. Utanför planlagt område behövs inget tillstånd.

Tillstånd för djurhållning, e-tjänstansökan Länk till annan webbplats.

Kontakt
Till toppen av sidan