Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nya Raoul Wallenbergparken invigd

Raoul Wallenbergparken, före detta stadshusparken, har byggts om och en mångfald av nya växter har planterats. Den 3 juni invigdes parken officiellt.

Parken i Lidingö centrum har fått ett rejält lyft under det senaste året: 76 sorters perenner och gräs, 14 sorters vårlökar, 33 sorters buskar och 7 sorters träd ska bidra till att göra parken grönare, mer färgstark och trivsam.

—För att öka den biologiska mångfalden i centrum har vi generellt valt växter som gynnar våra pollinatörer och som har god tillgång på nektar och pollen, säger Staffan Tapper, landskapsarkitekt, som tillsammans med kollegan Mats Grönvik utformat parken.

En ny stödmur i tegel, som man kan sitta på, ramar in den nya parken. Ovanför muren har en stäpplik äng anlagts med växter som klarar den varma, torra miljön i sydväst och blommar från tidig vår till sen höst. Backsippa, blåklocka, bronsfänkål och pampiga kungsljus och fackellilja är några av de växter som finns där.

Ovanför den nya trappan har en utsiktsterrass med en boulebana och bänkar ersatt den tidigare buskytan. Mot parken ramas ytan in av en klippt bokhäck och en plantering med perenner.

Svensk och asiatisk mix

I slänten mot restaurangerna finns olika perenner, blommande buskar och träd. Inspirationen till den här delen av parken är hämtad från skärgårdsnatur och delvis asiatiska grusträdgårdar. Här finns bland annat Ginkgo, världens äldsta träd, som får en smörgul färg innan lövfällning, och katsura, ett japanskt träd som i stället antar en djupröd färg på hösten och då doftar nybakat bröd. Rosablommande körsbärsträd varvas med syrener, snöbollsbuskar, blodfläder, tio olika sorter pioner och örter av flera slag. Vintergröna accenter ska ge stadga och liv åt parken vintertid.

Två nya gångstigar leder upp till Raoul Wallenbergmonumentet, en från centrum, den andra från den nya trappan. Parkens egenskaper har tagits tillvara när den utformats, berget har frilagts och växter har planterats i dess håligheter.

Gång- och cykelbanan utanför parken har breddats för att bli mer tillgänglig och gångvägen inne i parken har rustats i samma syfte.

Initiativ från näringslivet

Parken nyinvigdes officiellt av representanter från Lidingö stad, centrumledningen och näringslivet den 3 juni. Invigningstalade gjorde kommunalråden Daniel Källenfors (M) och Anders Paulsen (LP) samt Idha Sundén-Cullberg från centrumledningen.

—Det här är inte bara en park för avkoppling och rekreation utan också ett minnesmärke över Raoul Wallenberg och hans gärning. Vi har gjort parken mer tillgänglig, grönare och vackrare och kopplat ihop den med centrummiljön, säger Daniel Källenfors.

Anders Paulsen lyfte det goda samarbetet med Lidingö näringsliv och centrumledningen, och tackade Grosvenor som byggt den nya fina trappan, som också erbjuder flera sittplatser.

—Vi har fått ytterligare en fin park här på Lidingö, där Lidingöborna kan träffas, trivas och hämta andan, säger han.

Idha Sundén-Cullberg från Grosvenor menade att parken är ett utmärkt exempel på hur bra det kan bli när flera parter samarbetar.

Upprustningen av parken har gjorts efter önskemål från det lokala näringslivet och centrumledningen för att skapa en trevligare och tryggare miljö.

Raoul Wallenbergparken ligger i Lidingö centrum, mellan stadshusparkeringen och gågatan. I slutet av 2021 fick parken sitt nya namn, för att hedra Raoul Wallenbergs minne. Parken kallades tidigare kort och gott stadshusparken. Så småningom kommer det bli möjligt att se namnen på de växter som finns i parken på plats.

—Än så länge är det ganska grönt i parken men efter midsommar blir det ett större färgspel, och i slutet sommaren är perennytorna helt slutna och gröna. Vi räknar med att parken har vuxit upp helt under de kommande tre åren, säger Staffan Tapper.

Parken invigdes med traditionsenlig bandklippning av centrumledningens Idha Sundén-Cullberg. Kommunalråden Anders Paulsen (LP) och Daniel Källenfors (M) hejar på.

Till toppen av sidan