Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Piffad utemiljö runt boenden för äldre

Utemiljön runt Lidingös kommunala boenden för äldre har piffats till. Vi har planterat nya rabatter, hängt upp fågelholkar, byggt gärdesgårdstun och satt ut sittgrupper.

- Under året har miljön runt stadens boenden för äldre setts över i syfte att skapa en vackrare, mer tillgänglig och trivsam omgivning med en högre biologisk mångfald. Det handlar främst om Siggebogården och Baggeby gård, säger teknik-och fastighetsnämndens ordförande Carl-Johan Schiller (KD).

Landskapsarkitekt Mats Grönvik har varit ansvarig för projektet och berättar att vid Baggeby gård finns höga naturvärden med ett rikt fågelliv som man velat gynna.

- Vi har därför satt ut fågelbad och monterat tornseglarholkar på taket. Förhoppningen är att det ska locka fram fåglarna ur skogen så att man får se dem på nära håll, säger han.

Träd och plantor ger frukt

Nya sittgrupper har också placerats ut vid Baggeby gård för att boenden och besökare ska kunna sitta ned och njuta av naturen på nära håll. Blomsterprakten har byggts på med ängsytor och rabatter. Nya äppelträd och smultronplantor som satts har redan gett frukt.

- Under augusti har det vi planterade i våras etablerats och är nu vackert prunkande. Mycket är fleråriga örtartade växter som vissnar ner på vintern och växer upp igen på våren, säger Mats Grönvik.

För att rama in planteringarna och ge en koppling till äldre kulturmiljöer har gärdesgårdstun satts upp.

- Vi flirtar lite med det forna småskaliga lantbruket och en tid som var mer gynnsam för den biologiska mångfalden, förklarar projektledaren.

Inventering för framtida platslyft

Inför arbetet med att piffa till utemiljön har även en metod för inventering utvecklats. Naturvärden och ekosystemtjänster på ett femtiotal platser har undersökts vilket kommer att vara ett stöd vid förvaltningen av stadens fastigheter.

Inventeringen ger en hjälp till vad som kan prioriteras för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster vid framtida drift och underhåll.

I bildspeled nedan ser du resultatet av årets trivselprojekt vid Siggebogården och Baggeby gård.

Till toppen av sidan