Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Årsredovisningen: Väl rustade inför svårare tider

Årsredovisningen för 2023 har presenterats för kommunstyrelsen. Resultatet för Lidingö stad blev plus 213,9 miljoner kronor. Det berodde till viss del på mindre efterfrågan på tjänster och högre intäkter än väntat. Lidingö stad står väl rustad inför ännu svårare tider.

Årsredovisningen berättar om en dramatisk period, då kostnadsökningen har flerdubblats under ett par år. 2021 var kostnadsökningen 0,8 procent, 2023 var den 7,8 procent. En stor del förklaras av pensionskostnader. Det är en situation Lidingö delar med många andra kommuner. Ändå visar resultatet på ett stort överskott.

– Det goda resultatet 2023 har gjort att Lidingö står väl rustat nu när hela världen känner av svårare tider. Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för hög kvalitet i välfärden, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Viktiga händelser

Bygget av simhallen har under 2023 löpt på enligt tidplan. I byggnaden ska det finnas en 25 x 25 metersbassäng med svikt och trampolin, en multibassäng med höj- och sänkbar botten samt ett familjebad och omklädningsrum.

Bygget av Lilla Lidingöbron pågick till augusti 2023. Cyklister och gångtrafikanter kunde trafikera bron redan i oktober 2022 men spårvagnstrafiken har blivit försenad. Staden och SL har under februari 2024 kommit överens om vilka åtgärder som återstår och om allt går enligt plan kan trafiken starta innan sommaren.

Rivningen av gamla Lidingöbron har börjat och i stort sett hela brons överbyggnad är riven och borttransporterad. Under första halvåret 2024 rivs brons fundament och pålar.

"Gott ekonomiskt resultat"

Andra viktiga händelser under 2023 i korthet är en gemensam familjerätt för Danderyd, Lidingö, Täby och Vaxholm. Inlösen av del av stadens pensionsskuld och vänortsavtalet mellan Lidingö stad och ukrainska kommunen Slavuta är ytterligare viktiga händelser. Andra viktiga aktiviteter är program för Lidingö stads arbete med civil beredskap 2023 – 2026, utökning av Långängen-Elfviks naturreservat, bildande av Sticklinge naturreservat och antagande av detaljplan för villor och radhus i kvarteren Brädgården och Båtbyggaren vid Kyrkviken.

– Stadens verksamheter har under 2023 återigen på ett gott sätt hanterat de ekonomiska ramarna utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten. Det innebär att staden visar ett gott ekonomiskt resultat, bekostar investeringarna utan lån och har en fortsatt stabil finansiell ställning, säger Patric Andersson, ekonomichef i Lidingö stad.

Den 22 april beslutas enligt plan årsredovisningen i kommunfullmäktige.

Budget för 2024

I en kort film nedan presenteras vad som skedde i den kommunala budgeten 2023 och vad som väntas under 2024.

Till toppen av sidan