Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Kvalitet och utveckling

Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och kvalitet för att förbättra servicen i våra verksamheter. Du har möjlighet att jämföra service och ta del undersökningar och arbetsmetoder.

Lidingös medborgarundersökning 

Statistiska centralbyrån (SCB) undersöker medborgarnas upplevelser av kommunal service. Granskningen görs i många andra kommuner vilket gör att du kan jämföra resultaten. Resultaten för Lidingö är positiva och vi ligger högre än snittet generellt.

Enkäten består av 86 frågor och är uppdelad i tre delar:

  • Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?
  • Vad tror eller tycker du om din kommuns verksamheter?
  • Hur nöjd är du med invånarnas inflytande i din kommun?

Lidingö stad får bättre betyg av sina medborgare än genomsnittet för de 135 kommuner som deltog i årets medborgarundersökning. I jämförelse med stadens resultat 2017 är betyget lägre för gymnasieskolan, stöd för utsatta personer, idrotts- och motionsanläggningar, kultur, miljöarbete och kontakt med politiker. I övrigt inga statistiskt säkerställda förändringar.

Statistiska centralbyråns medborgarundersökning, SCB webbplats Länk till annan webbplats.

Jämför med andra kommuner (KKiK)

Lidingö stad deltar varje år i mätningen där staden kan jämföra sina resultat med andra kommuner utifrån ett 40-tal mått som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tillsammans med kommunerna har kommit fram till är extra viktiga att ha koll på. Det rör nyckeltal inom områdena barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar stadens värde relativt landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och röd för de 25 procent av kommunerna som har minst fördelaktigt resultat.

Jämför kommuners kvalitet, SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan