Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Behovet av tillfälliga flyktingbostäder minskar

Enligt Migrationsverkets nya prognoser minskar flyktingströmmarna från Ukraina och därmed också behovet av tillfälliga flyktingbostäder.

Migrationsverket har därför beslutat att ett antal evakueringsboenden ska avvecklas från och med den 10 maj, däribland Lidingös.

Sedan den 16 mars har Lidingö tagit emot 105 flyktingar från Ukraina i stadens evakueringsboende. Staden har också haft beredskap att utöka antalet evakueringsboenden men det har inte behövts.

Då situationen kan ändras har vi en tät dialog med Migrationsverket kring både tillfälliga behov men framför allt för mer långsiktiga lösningar. Vi följer Migrationsverkets direktiv och prognos för flyktingmottagandet.

Lidingö stad är väl förberett att kunna ta emot fler flyktingar och erbjuda boende, både kortsiktigt långsiktigt.

Skola och förskola

Barn och elever från Ukraina har rätt till skolgång och staden har både rekryterat ukrainsktalande personal och startat ett antal skolklasser för elever från Ukraina. Närmare 90 elever har hittills placerats i skolor på Lidingö. Så länge eleverna bor på Lidingö har de rätt till skolgång och förskola på Lidingö, det gäller oavsett vilket typ av boende man har.

Vad händer framåt?

Staden samverkar med övriga stockholmskommuner under ledning av Länsstyrelsen. Gemensamt arbetar man med att ta fram formerna för hur samverkan ska gå till efter den 1 juli då en ny lagstiftning förväntas träda i kraft som ger kommunerna större ansvar i flyktingfrågan.

Till toppen av sidan