Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Integritet och dataskydd granskas i projekt

Lidingö stad, Integritetsskyddsmyndighetenen och Atea kommer inom ramen för projektet ”Rätt till insyn 2.0” att under våren analysera frågor som ligger i gråzonen, när det gäller dataskydd och integritet.

Frågor kring generativ AI ska granskas i nytt projekt. Här är en AI-genererad bild genom verktyget Copilot.

Projektet ”Rätt till insyn 2.0” är ett innovationsprojekt som testar hur generativ artificiell intelligens, AI, kan skapa effektivare handläggningsprocesser vid utlämnande av allmänna handlingar. Generativ AI är den typ av AI som språkmodeller bygger på, dvs en form av artificiell intelligens som kan producera text och bilder. Målet är att kunna använda generativ AI vid utlämning av allmänna handlingar och få hjälp med maskning av personuppgifter och sekretessbelagd information.

– Vi ser framför oss att det kommer öka tillgängligheten då en AI-modell direkt kan svara på vissa frågor, men även minska arbetsbelastningen för våra handläggare, säger Therese Perner, informationssäkerhets- och dataskyddssamordnare i Lidingö stad.

Praxis saknas

Integritetsskyddsmyndighetenen, IMY, stöttar Lidingö stad med en fördjupad vägledning i de frågor som dyker upp när generativ AI får tillgång till en stor mängd personuppgifter. Frågor där praxis eller annan vägledning fortfarande saknas.

Arbetssättet som kommer användas är en så kallad regulatorisk sandlåda. Det är en dialogbaserad vägledning där staden som innovationsaktör kan testa idéer i dialog med IMY och titta på frågor som ligger i gråzonen.

– Frågor kring dataskydd upplevs svårt och att behovet av vägledning är mycket stort. Vi är den första myndighet i Sverige som arbetar med regulatorisk sandlåda, som ett sätt att vägleda omkring dataskydd i relation till ny teknik. Vi ser fram emot projektet tillsammans med Lidingö stad och Atea Sverige, säger Carin Sundhage, vikarierande stabschef på IMY.

Lärande för fler

Fokus kommer att ligga på frågor som har ett stort värde för många. Arbetet utmynnar också i en publik rapport från IMY för att även möjliggöra lärande för fler.

– Det är otroligt värdefullt att ha med IMY så här tidigt i ett innovationsprojekt och få hjälp att titta på några av de gråzonsfrågor som dyker upp när en generativ AI går in ett informationshanteringssystem. Det kommer att bli ett spännande samarbete under våren, säger Therese Perner.

Förutom IMY kommer Atea Sverige, Lidingö stads samarbetspartner kring AI, medverka med teknisk expertis och kunnande.

– Det är viktigt att utforska dessa gråzoner om hur man faktiskt får tillämpa generativ AI i en kommunal verksamhet. Kan vi genom detta projekt bidra med lite klarhet i frågan är mycket vunnet, säger Johan Lennartson, senior rådgivare, Atea Sverige.

Mer information
Till toppen av sidan