Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Nu inleds årets trygghetsundersökning

I dagarna skickas årets trygghetsundersökning ut till drygt 2 600 statistiskt utvalda personer på Lidingö. Undersökningen ger underlag för framtida trygghetsskapande åtgärder.

Polisbil i Lidingö centrum. 

Syftet med den regionala trygghetsmätningen är att undersöka tryggheten och brottsutsattheten bland invånarna och få ett underlag till regionala och lokala lägesbilder. Den ligger till grund för gemensamma prioriteringar och insatser från polisen och kommunerna.

– Resultatet av enkäten utgör ett viktigt underlag i vårt arbete med trygghetsfrågor och brottsutsatthet och ju fler som tar sig tid att besvara den, desto bättre blir kunskapsunderlaget. Enkäten ligger till grund för gemensamma insatser mellan staden och Polisen på lokal nivå, säger Michael Åkerholm, säkerhetschef i Lidingö stad.

Samtliga kommuner

I årets undersökning skickas enkäten ut till cirka 126 000 invånare i åldern 16–85 år. Samtliga 27 kommuner i regionen deltar. På Lidingö är antalet drygt 2 600.

– Utan trygghet ingen frihet. Trygghetsmätningen hjälper oss att fatta de beslut som behövs. Brottslighet hör inte hemma på Lidingö, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Mer information
Till toppen av sidan