Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Så jobbar staden för ökad trygghet

Lidingö stad och Polisen har vänt sig till ett antal fastighetsägare och bostadsrättsföreningar för att hitta nya vägar att öka trygghet och säkerhet i olika bostadsområden. En inbjudan till ett dialogmöte skickades ut och ett 30-tal fastighetsägare hörsammade kallelsen.

Kommunpolis Thommy Brännström och Lidingö stads säkerhetschef Michael Åkerholm mötte ett antal fastighetsägare för ett dialogmöte om trygghet.

Hot om våld, skjutningar och sprängningar i gängmiljöer som ökat oroväckande i omfattning. Även Lidingö drabbas, en utveckling som måste hejdas.

- Vi har kallat till oss fastighetsägarna för att tillsammans skapa trygga och säkra bostadsområden. Bland annat vill vi ha bättre kontroll över vilka som flyttar in på ön. Vi ska hjälpa varandra att hålla koll, som goda grannar gör, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Det är ett dialogmöte i syfte att dela kunskaper och finna gemensamma åtgärder som kan verka förebyggande och i förlängningen stoppa en oroande utveckling. På plats fanns också stadens säkerhetschef Michael Åkerholm och kommunpolis Thommy Brännström.

- Fastighetsägare har en unik kunskap om hur ett område ser ut och fungerar och är därför en viktig aktör i vårt trygghetsarbete. Även om det är kommunerna och polisen som har ansvar för att bekämpa och förebygga brott kan vi tillsammans med fastighetsägarna skapa en bättre lägesbild över Lidingö stads bostadsområden och tillföra gemensam kunskap och specifika resurser för att minska sannolikheten för brott och minska brottslighetens skadeverkningar. Jag vill tacka alla deltagare för ett fantastiskt engagemang och informationsutbyte och ser fram mot fortsatt samverkan, säger Michael Åkerholm.

Till toppen av sidan