Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Stad och polis överens om prioriteringar

Nu är samverkansöverenskommelsen mellan Lidingö stad och polisen undertecknad. Ett flertal trygghetsfrämjande aktiviteter och fokus på bland annat otrygga och brottsutsatta platser ingår i överenskommelsen som ska gälla i två år.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors och Thomas Backemo, biträdande lokalpolisområdeschef, signerade överenskommelsen som nu ska gälla under två år.

Det huvudsakliga målet med överenskommelsen är att minska brottsligheten och öka tryggheten på Lidingö. I överenskommelse regleras parternas prioriterade samverkansområden. Dessa områden är otrygga och brottsutsatta platser, särskilt utsatta och sårbara brottsoffer, förebyggande arbete med barn från 0 till 18 och unga vuxna från 18 till 29 år med riskbeteende. Ett genomgående fokus i samverkansområdena är krafttag mot narkotika och missbruk. Överenskommelsen gäller under två år.

– Jag är glad över att denna gemensamma överenskommelse som har tagits fram i samverkan mellan Lidingö stad och Polismyndigheten. När vi samlar våra resurser mot gemensamma mål får vi mest effekt för att stärka tryggheten för invånarna i Lidingö stad, säger Michael Åkerholm, säkerhetschef i Lidingö stad.

I listan av samverkansaktiviteter kan nämnas medborgardialoger, skolsamverkan, nattvandringar, åtgärder mot våld i nära relation, avhopparverksamhet för kriminella och trygghetsvandringar.

Mindre detaljreglerad

Polisens resurser ska riktas mot det område överenskommelsen avser. En skillnad från den förra överenskommelsen är att den nu är mindre detaljreglerad, en fördel då åtgärder och prioriteringar lättare kan anpassas efter förändrade förutsättningar.

– Att bekämpa knarket handlar inte bara om att förhindra missbrukstragedier. Det handlar också om säkerhet. Gängen ska inte ha anledning att söka sig till Lidingö. Polisen ska fokusera på grövre kriminalitet. Vi ska stoppa brott, inte bilister, säger Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M).

Till toppen av sidan