Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ett särskilt parkeringstillstånd kan utfärdas för dig som är rörelsehindrad. Tillståndet kan utfärdas för dig som kör själv. Det kan också utfärdas för dig som är passagerare och behöver hjälp till och från fordonet.

Ansökan

Du som är folkbokförd på Lidingö kan ansöka om parkeringstillstånd. För att tillstånden ska kunna nyttjas av de som har det svårast sker utfärdanden restiktivt.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt cirka 3 veckor. Under sommaren, det vill säga juni, juli och augusti samt runt jul och nyår får du räkna med längre handläggningstid än vanligt.

Ansökningsblankett, parkeringstillstånd rörelsehindrad Pdf, 790 kB, öppnas i nytt fönster.

Det här behöver du uppfylla för få ett tillstånd

 • Ett tillstånd får endast utfärdas till dig som har väsentliga svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats.
 • Du måste ha ett läkarintyg som talar om graden av ditt rörelsehinder och ett nytaget fotografi av dig som söker tillståndet. Ett läkarintyg innebär dock inte att tillstånd är garanterat.
 • Till dig som är rörelsehindrad och inte kör bil själv, utfärdas tillstånd bara om du är beroende av förarens kontinuerliga hjälp utanför fordonet.
 • I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.
 • En person med psykiska åkommor, exempelvis fobier, kan få tillstånd endast om fobierna begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.
 • Även i vissa andra fall kan specialistutlåtande eller gångtest krävas.
 • Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade är inte en social förmån.

Exempel på när parkeringstillstånd inte beviljas

I detta sammanhang avser rörelsehinder alltid förflyttningsförmågan.

 • Rörelsehinder av kortvarigt slag.
 • En blind person som inte har något rörelsehinder.
 • Svårigheter att ta sig i och ur ett fordon.
 • Svårigheter att bära.
 • Mag- och tarmproblem, till exempel tarminfektion eller inkontinens, då en person akut kan behöva uppsöka toalett.

Förnyelse av parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet är giltigt i högst fem år och gäller i hela landet. Det förnyas inte automatiskt, utan du måste ansöka på nytt. Ansökan ska innehålla ett nytt läkarintyg och ett nytaget fotografi av dig som söker.

Varje ansökan om särskilt parkeringstillstånd är ett nytt ärende där beslutet föregås av en individuell prövning, därför saknar tidigare beslut om utfärdande betydelse för bedömningen.

Efter giltighetstidens utgång ska parkeringstillståndet skickas tillbaka oss.

Förlorat parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du förlorar ditt parkeringstillstånd eller blir bestulen på det, ska du polisanmäla det och skicka kopian på polisanmälan till oss. När stöldanmälan är bekräftad får du ett nytt kort med ett nytt serienummer.

Kontakt
Till toppen av sidan