Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

Medicinsk elevhälsa

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska del med skolsköterska och skolläkare. Varje skola har en egen skolsköterska som erbjuder eleverna ett hälsobesök vartannat år.

Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever. Behöver du träffa skolläkaren hjälper skolsköterskan dig att boka tid. Genom hälsobesöken kan skolsköterskan följa varje elevs hälsa och utveckling, ge råd om en hälsosam livsstil och erbjuda vaccinationer.

Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt.

Skolläkare

Kerstin Hullting Bäckström

Anja Forshuvud
E-post: anja.forshufvud 

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan