Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Huvudinnehållet startar här

För dig som ska söka gymnasium

I januari varje år öppnar gymnasieantagningen. Lidingö ingår i Gymnasieantagningen Storstockholm som är ett gemensamt antagningskansli för Stockholms läns kommuner. 

Gymnasievalet gör du på gymnasieantagningens webbplats där hittar du även mycket information. På webbplatsen får du svar på vanliga frågor, information om de olika programmen, tider för öppet hus på de olika skolorna, tidigare antagningsstatistik, viktiga datum för antagningen och du kan även jämföra olika gymnasieskolor.

Innan du gör ditt gymnasieval kan du förbereda dig på olika sätt. Du kan till exempel läsa på om de olika programmen, besöka gymnasiemässor och gå på olika skolors öppna hus.

Omval till gymnasiet

Om du vill göra en ändring i din gymnasieansökan eller göra ett omval går det bra från mitten av april – mitten av maj.

Behörighet till gymnasiet

Yrkesprogram

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

Högskoleförberedande program

För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen från grundskolan.

  • För ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogrammet ska fyra av de ytterligare nio ämnena vara geografi, historia, samhällskunskap och religion.
  • För naturvetenskaps- och teknikprogrammen ska tre av de ytterligare nio ämnena vara biologi, fysik och kemi.
  • För det estetiska programmet är de nio ämnena valfria. Här kan dock även färdighetsprov förekomma.

Idrott i kombination med gymnasiestudier

För elever som vill kombinera studier med elitidrott på gymnasiet finns det två olika möjligheter, RIG och NIU. Antagningen till RIG och NIU sker genom två ansökningsprocesser: en idrottslig och en skolmässig.

Riksidrottsgymnasium (RIG)

RIG har riksrekrytering, vilket innebär att eleven blir förstahandsmottagen och att eleven har rätt till inackorderingsstöd.

Läs mer om inackorderingsstöd

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU)

NIU har lokal/regional antagning. Antagningen till NIU är inte riksrekryterande. Om eleven inte är folkbokförd på NIU-orten garanteras inte en förstahandsmottagning. Ett andrahandsmottagande innebär att eleven blir mottagen i mån av plats och har inte rätt till inackorderingsstöd.

För att kunna bli förstahandsmottagen på en NIU-utbildning utanför Stockholms län, krävs det att det nationella gymnasieprogrammet inte erbjuds i elevens hemkommun eller inom samverkansområdet, Stockholms län samt Håbo kommun. Det är programmet som styr om eleven blir första- eller andrahandsmottagen, inte den specifika idrotten. Samverkansavtal kan tecknas för lagidrotter med kommuner utanför samverkansområdet i de fall idrotten saknar riksidrottsgymnasium (RIG)

Så söker du

Du som vill söka till ett idrottsgymnasium gör det först till respektive specialidrottsförbund för den idrottsliga antagningen. Sista ansökningsdatum för den idrottsliga ansökan är antingen den 15 oktober eller 1 december, se vad som gäller för din idrott. Efter den idrottsliga ansökan söker du till det program och den gymnasieskola du vill gå. Ansökan till gymnasiet kan du få hjälp med av studie- och yrkesvägledare på din grundskola.

Elitidrott på gymnasiet, Riksidrottsförbundets webbplats  Länk till annan webbplats.

Har du frågor?

Om du har frågor och funderingar kring gymnasievalet och ansökan ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med det mesta som rör gymnasievalet.

Om du har frågor om din ansökan som du inte kan få svar på av studie- och yrkesvägledaren eller på www.gyantagningen.se kan du kontakta Gymnasieantagningen. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på deras webbsida.

Gymnasieantagningen STORSTHLM Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan