Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Elevresor och inackorderingsstöd

Om eleven bor långt från sin gymnasieskola kan Lidingö stad hjälpa till med elevresor eller inackorderingsstöd.

Elevresor

Lidingö stad kan i vissa fall stå för gymnasieelevens kostnader för dagliga resor genom terminskort från SL.

Reglerna för elevresor är:

  • Färdvägen mellan bostaden och skolan ska vara minst sex kilometer
  • SL-kortet gäller till och med den termin eleven fyller 20 år
  • SL-kortet gäller endast resor under vardagar (dagtid)
  • Eleven får SL-kortet via sin skola varje termin.

Elev med funktionshinder

Om eleven har rätt till färdtjänst ska elevresorna alltid göras med färdtjänst. Det är Stockholms läns landsting som ansvarar för färdtjänstresor.

Färdtjänsten, Stockholms läns landsting Länk till annan webbplats.

Inackorderingsstöd

Vem kan söka inackorderingsstödet?

  • Du som är folkbokförd på Lidingö och inackorderad i en annan kommun
  • Din restid mellan folkbokföringsadressen och skolan uppgår till mer än 50 km enkel resa
  • Du är under 20 år. Du kan få inackorderingsstöd till och med vårterminen det år du fyller 20 år.
  • Du är inte beviljad resebidrag eller ersättning för busskort från Lidingö stad.
  • Lidingö stads riktlinjer för inackorderingsstöds gäller.

När ska stödet sökas och när betalas det ut?

Stödet söks för hela läsåret i början av höstterminen och betalas ut till elevens konto i två omgångar. Den första utbetalningen sker under höstterminen, den 30 september och den andra utbetalningen sker under vårterminen, den 30 mars.

Det går inte att söka inackorderingsstöd retroaktivt, har höstterminen övergått till vårtermin går det därmed inta att söka för den gångna terminen.

Hur söks inackorderingsstöd?

Du ansöker via vår e-tjänst ”Ansökan om inackorderingsstöd".
Om ansökningen är komplett är handläggningstiden cirka 15 arbetsdagar. Beslutet skickas digitalt till angiven e-postadress.

E-tjänster och blanketter för Barn och utbildning Länk till annan webbplats.

Hur stort är inackorderingsstödet?

Inackorderingsstödet motsvarar 1/30 av prisbasbeloppet. Beloppet förändras varje läsår, men snittet ligger mellan 13 500–14 500 kronor per läsår.

Prisbasbelopp för 2023, regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Till toppen av sidan