Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Farväl Gamla Lidingöbrons bågspann

Rivningen av Gamla Lidingöbrons bågspann har startat. Några veckor framöver kan du beskåda nedmonteringen och få en sista glimt av den så karakteristiska stålbågen.

Stor stålbåge vid en bro, vatten runtom

Det är förstås en utmaning att riva det 30 meter höga och 140 meter långa bågspannet. Hela bågen har sänkts ned till en drygt hundra meter lång flytpråm. Där klipps stålbalkarna ner bit för bit innan de forslas bort.

–Innan rivningen startade vidtogs en hel del säkerhetsåtgärder. Bland annat stagades bågen upp så att inget oförutsett ska kunna hända i samband med att stålbalkarna kapas, säger Alexander Ahne, biträdande projektledare för bygget av Lilla Lidingöbron, där även rivningen av den gamla bron ingår.

Minnesmärke

Brons stål är närmare hundra år gammalt och var redan då bron byggdes av skiftande kvalitet på grund av stålbristen i Europa efter första världskriget. Trots det har stålet fortfarande ett ekonomiskt värde. Men många balkar har stora rostangrepp och andra defekter. Dessutom kan flera äldre målningsbehandlingar innehålla miljögifter, vilket bidrar till att stålet minskar i värde.

–Bågspannet har förstås ett symboliskt värde och ett affektionsvärde. Därför sparar vi en del av stålet så att vi kan göra ett mindre konstverk eller minnesmärke av Gamla Lidingöbron. Den har ju tjänat oss i nästan hundra år, säger Alexander Ahne.

Rivningen fortsätter

Allt rivningsarbete utförs av Marine Group, en underentreprenör till broentreprenören Implenia. Under hösten fortsätter de att riva den gamla bron in mot Ropsten. Sedan ska alla fundament och pålar till den gamla bron tas bort.

–Det är ett tidskrävande jobb, eftersom pålarna ska tas bort hela vägen ner till sjöbotten. Vi räknar med att rivningsarbetet ska vara helt avslutat i början av nästa år, säger Alexander Ahne.

Livslängden förlängd

Gamla Lidingöbron byggdes åren 1917-1925, var 7,5 meter bred och hade en segelfri höjd på 5,2 meter. Brons livslängd har förlängts i omgångar: 1952 byggdes den om och förstärktes, då tillkom också gång- och cykelbanan. I början gick både bil- och tågtrafik, även godståg, över bron. När den nya Lidingöbron öppnade 1971 flyttades biltrafiken dit. Godstågstrafiken upphörde 1978 och därefter har endast persontåg trafikerat Gamla Lidingöbron. 1986 gjordes en genomgripande renovering och ombyggnation av bron.

I samband med Lidingöbanans upprustning åtog sig staden att rusta upp Gamla Lidingöbron. År 2012 började staden reparera bron, men analyser visade att kostnaderna skulle bli dyrare än beräknat, och att det var mest ekonomiskt fördelaktigt och säkrare att bygga en helt ny bro.

Stor stålbåge vid en bro, vatten runtom

Rivningen av stålbågen har inletts.

Till toppen av sidan