Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingö stad och SL överens sedan i juni

Lidingö stad bemöter SL:s påståenden om att staden inte har följt de bestämmelser som SL har vad gäller att bygga en bro som även ska trafikeras av spårväg.

SL hävdar fortfarande att den ellösning som byggts för Lilla Lidingöbron inte överensstämmer med parternas överenskommelser. Det stämmer inte. SL har granskat den kompletta MEB-lösningen i juni 2023 och har efter sin granskning godkänt lösningen under förutsättning att frågan om ortsjord skulle hanteras. Ortsjordningen utgör inget problem enligt samstämmiga utredningar av externa eltekniska experter. Frågan om ortsjord är alltså hanterad.

Lidingö stad och SL har sedan i juni varit överens om den så kallade MEB-lösning som stadens entreprenör därefter har färdigställt. Det visar bland annat SL och Lidingö stads protokoll från parternas gemensamma styrgruppsmöte den 22 juni 2023.

Av det skriftliga protokollet från parternas styrgruppsmöte den 6 juli 2023 framgår att SL efterfrågat när MEB-lösningen är klar så att SL kan besiktiga och ta bron i bruk. Staden har då meddelat SL att MEB-lösningen skulle vara färdigbyggd under första halvan av augusti. När SL genomförde ibruktagandebesiktningen gjorde SL det utifrån de gamla bygghandlingarna från 2020 som parterna gemensamt varit överens om inte längre gäller. Nu påstår SL sex månader senare att SL saknar kompletta handlingar för sin granskning. Detta visar på SL:s bristande kompetens och fullständiga avsaknad av omsorg för genomförandet av detta projekt.

SL och Lidingö stad har alltså beslutat gemensamt under våren 2023 att ändra ursprungslösningen från 2020 för att uppfylla gällande lagkrav och SL:s egna tekniska bestämmelser. Den lösning som byggts är säkrare, jämfört med den ursprungligen planerade.

– Vi tar elsäkerheten på lika stort allvar som SL. Varför SL sedan har backat från den överenskomna lösningen är för oss oklart då slutbesiktningen är godkänd utifrån överenskomna handlingar där vi också varit överens med SL, säger stadsdirektör Daniel Broman.

Lidingö stad har inte fått någon konkret förklaring till varför spåranläggningen skulle vara bristfällig annat än att den innebär att SL behöver ändra vissa interna rutiner. Det har dessutom dröjt närmare sex månader från det att SL godkänt MEB-lösningen och entreprenören har färdigställt bron till dess att SL tagit fram en riskanalys. Detta trots att SL:s granskning ska ske inom 20 dagar.

Lidingö stad kan bara konstatera att SL nu kommunicerar i större utsträckning via media än direkt med Lidingö stad. Lidingö stad har inte tidigare fått information om den tidplan som SL nu levererar via media. Vi kan därför inte uttala oss om tidplanen. Särskilt inte eftersom det är SL som ideligen bromsar processen. Före jul var SL:s besked till påsk och nu är beskedet maj. Det vore högst olyckligt om det dröjer till maj innan SL:s process är klar och tågen kan börja rulla.

Till toppen av sidan