Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Så vill Lidingöborna utveckla Högsätra

Nu har enkäten om vad Lidingöborna vill ha i Högsätra idrottsområde avslutats. Staden tackar för de över 1 200 inkomna svaren! Här är önskemålen – och vägen framåt.

Under mars månad har en enkät legat publicerad på Lidingö stads webbplats. Frågan löd ”Hur vill du att Högsätra idrottsområde utvecklas?”.

Önskemålen som kom in var breda och handlade om att utveckla befintliga anläggningar och anlägga nya aktivitetsytor, både utom- och inomhus.

I dagsläget finns ishall, sporthall, skjuthall, fotbollsplan, skatepark och cykelpark i Högsätra. Exempel på nya önskemål är utegym, möjlighet till racketidrott och klättring. Sociala ytor med ett café och kulturlokaler ligger också högt på listan.

Nästa steg för idrottsområdet

Så vad händer här näst?

– Nu kavlar vi upp ärmarna och tar oss an de synpunkter och önskemål som kommit in från medborgare och föreningsliv, säger Malin Andersson, idrottschef.

Hon fortsätter:

– Tack vare den stora mängden svar på enkäten har vi dessutom fått viktiga medskick som vi kan använda när vi ser över möjligheter till utveckling på andra platser än just Högsätra.

Det är lärande- och kulturförvaltningens ansvar att sammanställa svaren och presentera en behovsbild för kultur- och fritidsnämnden. Därefter startar arbetet med att se över förutsättningarna för utveckling i området.

Staffan Strömbäck (M) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Han ser fram emot sammanställningen:

– Vi är väldigt tacksamma över det stora engagemang Lidingöborna visat för Högsätra idrottsområde. Svaren ger oss en bredd av medskick till vad som kan göra ett område attraktivt. Vi har också fått in flera intresseanmälningar från externa aktörer, som vill investera, med förslag på hur de vill utveckla Högsätra idrottsområde.

Till toppen av sidan