Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Taxor och avgifter – hyra lokal

Vill du ta reda på vad en lokal kostar att hyra? Taxorna är indelade i olika taxegrupper och gäller från och med den 1 januari 2022.

Nya taxor 2022

Från och med den 1 januari 2022 gäller nya taxor vilka innebär två stora förändringar för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.

Fokus på åldern 13–20 år

En stor förändring är att dessa åldersgrupper erhåller en subvention på 50 procent på angivna taxor i tabellerna.

Förändrade taxor i ishallarna

En betydande sänkning görs också av taxorna under för-, efter- och sommarsäsong i isanläggningarna. Förändringarna i taxorna görs för att införliva inriktningen i stadens idrottspolitiska program. Dels för att prioritera barn och ungdomars fritidsaktivitet, dels för att skapa förutsättningar för fler att kunna vara med.

Mindre justeringar görs även för privatpersoner, skolor/kommuner och övriga kunder. En taxeklass återinförs – vuxenföreningar.

Taxegrupper

Taxegrupper

Taxegrupp

Vilka ingår

Taxa 1

Bidragsberättigad barn- och ungdomsförening

Taxa 2

Vuxenföreningar

Taxa 3

Privatpersoner

Taxa 4

Skolor, kommuner

Taxa 5

Normaltaxa
Övriga som inte är berättigade subventionerad taxa enligt ovan.

Taxa 1 och 2

För att erhålla taxa 1 eller 2 krävs att föreningen har sin hemvist på Lidingö, finns registrerad hos Lidingö stad och att handlingar från det senaste årsmötet har skickats in.

Taxa 1 – extra subvention för aktiva i åldern 13–20 år

För att ta del av den extra subventionen för bokningar avsedda för 13–20 åringar behöver föreningen inkomma med information kring vilka bokade tider som används för den målgruppen. Kontakta webb-bokning@lidingo.se för mer information.

För hyresgäster med hemvist utanför Lidingö stad debiteras ett påslag med 300 kronor/timme utifrån den taxegrupp man tillhör.

Idrottshallar

Priser i kronor per timme (från och med 1 januari 2022).

Idrottshallar

Typ av idrottshall

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Txa 5

Stor idrottshall:
Bodal, Hersby, Futur Pension, Gångsätra, Käppala, Källängen, Rudboda, Torsvik

90

610

610

610

765

Mellanstor idrottshall:

Bodal motionssal, Hersby motionssal, Larsberg, Sticklinge, Skärsätra

70

330

330

330

415

Liten idrottshall:
Bo, Gångsätra motionssal, Klockargården, Källängens motionssal

60

205

205

205

265

Fotbollsplaner

Priser i kronor per timme (från och med 1 januari 2022).

Fotbollsplaner

Typ av plan

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Taxa 5

Konst- och naturgräsplaner, stora:
Brevik, Dalenum, Högsätra, Lidingövallen

100

525

525

525

655

Konst- och naturgräsplaner, mindre:
Bo Gärde, Bodal, Golfen, Hersby, Killinge, Kyttinge, Käppala, Larsberg, Rudboda, Skärsätra, Stockby, Mosstorp

55

275

275

275

345

Ishall och konstfrysta isbanor

Priser i kronor per timme (från och med 1 januari 2022).

Ishall

Childhood

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Taxa 5

Försäsong, vecka 31–36

780

1 600

1 600

1 600

2 200

Normalsäsong, vecka 37–15

145

1 145

1 145

1 145

1 800

Eftersäsong, vecka 16–21

780

1 600

1 600

1 600

2 200

Sommarsäsong, vecka 22–26

900

1 620

1 620

1 620

2 200


Konstfrysta isbanor

Futur Pension Isannex

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Taxa 5

November–februari

120

980

980

980

1 800

Oktober och mars

235

980

980

980

2 200

Konstisbana Lidingövallen

120

580

580

580

1 800

Friidrottsanläggning

Priser i kronor per timme (från och med 1 januari 2022)

Friidrottsanläggning

Lidingövallen

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Taxa 5


100

525

525

525

3 000


Badminton

Priser i kronor per timme (från och med 1 januari 2022).

Badminton

Rudboda, en bana

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Taxa 5


60

150

150

150

185

Skjuthall

Priser i kronor per timme (från och med 1 januari 2022)

Skjuthall

Futur Pension skjuthall

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Taxa 5


60

120


Lidingö stad hyr enbart ut denna anläggning till godkända föreningar.

Samlings- och festlokaler

Priser i kronor per timme (från och med 1 januari 2022).

Samlingslokaler

Samlingslokaler

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Taxa 5

Klassrum/studierum

325

325

325

325

419

Elevmatsal/aula

530

550

550

550

688

Specialsal/ämnessal

480

500

500

500

625


Festlokal

Festlokal – Hustegaholm

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Taxa 5

Kökshuset med WC


Pris per dygn

1 600

2 900

2 900

2 900

2 900

Pris 4 timmar

800

1 600

1 600

1 600

1 600


Dygnshyra av Kökshuset innebär att du får tillträde till lokalen klockan 13.00 och lämnar den klockan 11.00 dagen efter.

Kanoter/kajaker

Priser i kronor per timme (från och med 1 januari 2022).

Kanot/kajak

Kanot/kajak

Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Taxa 5


150

155

155

155

195


Kanoter/kajaker finns på Hustegaholm.

Tillfällig övernattning

Priser i kronor per timme (från och med 1 januari 2022).

Övernattning kan ske i idrottsanläggning eller i en skollokal. Taxan nedan anger ett tillägg på hyreskostnaden per person och natt.

Tillfällig övernattning


Taxa 1

Taxa 2

Taxa 3

Taxa 4

Taxa 5

Övernattning idrottsanläggning

45

130

130

130

165

Övernattning skollokal

45

300

300

125

300


Speciella regler gäller vid tillfällig övernattning:

Regler vid hyra av lokal eller anläggning

Mer information
Kontakt
Till toppen av sidan