Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Arbetet med ny policy presenteras för näringslivskommittén

Årets sista möte med Lidingö näringslivskommitté har nyligen genomförts. Det är ett forum där aktuella frågor som berör det lokala näringslivet står på agendan.

Stadsdirektör Daniel Broman redovisar arbetet med ny näringslivspolicy för Näringslivskommittén.

Stadsdirektör Daniel Broman redovisar arbetet med ny näringslivspolicy för Näringslivskommittén.

Lidingö näringslivskommitté består av politiker, tjänstemän i Lidingö stad och representanter för öns näringsliv. Kommittén möts vid två tillfällen per år och är ett tillfälle där aktuella frågor kan lyftas och erfarenheter utbytas.

Vi det senaste mötet gavs en lägesrapport av det arbete som pågår med en ny näringslivspolicy. Den enkät som besvarats av ett slumpvis urval av öns företagare, är avslutad. Enkäten utgör ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet. Nu pågår en sammanställning av svaren.

– Under mina fem år som kommunalråd har Lidingö arbetat målmedvetet för att förbättra företagsklimatet på ön. Det har gett resultat. En viktig pusselbit är Näringslivskommittén, där vi har en direktkanal för dialog, information och återkoppling mellan företag och politik, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

Även arbetet med översiktsplanen redovisades. Det är den plan som beskriver hur Lidingö ska utvecklas fram till år 2050. Det var projektledare Anna Bolinder som i korthet redovisade huvuddragen i planen och den fortsatta processen.

Till toppen av sidan