Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Årets mottagare av Gustaf Dalénpriset

Cecilia och Gerard Versteegh, grundare av Bonverkoncernen, är årets mottagare av Gustaf Dalénpriset. Utmärkelsen utdelades vid en ceremoni i stadshusets Gustaf Dalensalen på torsdagen.

Prisjuryn tillsammans med årets mottagare Gustaf Dalénpriset och prisutdelaren, från vänster: Malin Rosenqvist, Hans Almqvist, John Svensson, Katarina Palmstierna, Göran Dalén, Cecilia och Gerard Versteegh och Daniel Källenfors.

Det är för tredje året Gustaf Dalénpriset delas ut. Årets mottagare, Cecilia och Gerard Versteegh, driver i dag Bonverkoncernen med över 450 anställda, vilket gör dem till ett av Lidingös största arbetsgivare. Med start 1978 har paret Versteegh gått från videouthyrning till att nu driva bland annat Apotekstjänst, erbjuda logistiklösningar genom Bonver Logistics och Gåshaga kafferosteri.

- Det som bland annat är bra med det här priset är att det håller Gustaf Daléns minne levande. Gustaf Dalén är en mycket stor förebild. Det är en fantastisk ära att få ett pris i hans anda, säger Gerard och Cecilia Versteegh och konstaterade att entreprenörsandan fortfarande är stark inom Bonverkoncernen.

Prisceremonin inleddes med att Göran Dalén berättade om sin farfar Gustafs resa, från ett småjordbruk i Småland till att utveckla AGA till en världsomfattande koncern och mottagare av Nobelpriset. Kriterierna för Gustav Dalénpriset är entreprenörskap, innovation, ledarskap och samhällsbyggande. Entreprenörskapet visar sig tydligt i Bonverkoncernens utveckling och förmågan att anpassa sig till växlande förutsättningar. Innovationen i förmågan att ständigt hitta nya lösningar. Ledarskapet och samhällsbyggandet manifesteras genom ett stort engagemang i Lidingös utveckling. Med ett långt samarbete med Hersby skola, aktivt deltagande i öns föreningsliv och ett starkt engagemang i lokalpolitiken har paret Versteegh aktivt bidragit till att stärka civilsamhället.

Det var kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors som överlämnade priset vid en ceremoni i Gustaf Dalénsalen den 30 november.

Juryns motivering

"Med ett utpräglat entreprenörskap och med en förmåga att tänka nytt har makarna Versteegh genom följsamhet mot marknadens skiftande behov gått från video och DVD till läkemedelsdistribution och e-handel. De har byggt en omfattande koncern med olika verksamhetsgrenar. Bonverkoncernen fortsätter att växa och är i dag ett av Lidingös största företag.

Deras gärning sträcker sig även utanför det rent kommersiella. En bärande idé har varit att stärka lokalsamhället och genom mentorskap till bland annat elever i Hersby gymnasium, engagemang inom det lokala föreningslivet och ett starkt intresse för Lidingös samhällsutveckling, uttrycks en vilja att göra samhällsnytta.

Paret Versteegh är goda förebilder för unga Lidingöbor och verkar genom sitt innovativa entreprenörskap i Gustaf Daléns anda."

Till toppen av sidan