Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Fördjupat samtal om besöksnäringens utmaningar och behov på ön

Efter vårens givande panelsamtal mellan staden och representanter från arbetsmarknaden har ett första uppföljande möte med besöksnäringen skett.

Syftet: att få ökad förståelse för hur staden kan stötta vid kompetensförsörjning.

Luis Alberto Gomez, Anders Ljunggren, Jennyfer Rydin och Alexandra Rodriguez från Arbetsförmedlingen, Gunilla Runsten från Rönneberga konferens, Destination Lidingös ordförande Ann Nagel och stadens arbetsmarknads- och integrationschef, Anna Skagersten möttes för ett fördjupat samtal om besöksnäringens utmaningar.

Besöksnäringen är ett område som har påverkats starkt av pandemin. På Lidingö finns en rad konferensanläggningar som fått allt svårare att bemanna då mycket av arbetskraften har satsat på nya karriärer.

Detta vittnade bland andra Destination Lidingös ordförande Ann Nagel om vid ett möte som hölls nyligen med stadens arbetsmarknads- och integrationschef, Anna Skagersten.

– Besöksnäringen är en bransch där det finns stora möjligheter att göra karriär, men vi måste skapa förutsättningar att få folk att hitta tillbaka till oss, säger Ann Nagel.

Stöd till öns arbetsgivare

Lidingö stad vill stötta företagarna. Anna Skagersten tog därför initiativ till mötet där även Luis Alberto Gomez, Anders Ljunggren, Jennyfer Rydin och Alexandra Rodriguez från Arbetsförmedlingen, samt Gunilla Runsten från Rönneberga konferens deltog.

– Staden kan fungera som en spindel i nätet för att koppla samman branscher med aktörer som kan påverka, till exempel Arbetsförmedlingen. Det är viktigt att vi jobbar tillsammans, säger Anna Skagersten.

Destination Lidingö har lyft frågan om att ta emot praktikanter och jobba på att bli en attraktiv arbetsgivare. Från Arbetsförmedlingens håll erbjuder man anställningar med stöd, jobbspårsutbildningar och konkreta jobbmatchningar.

- Nu har vi tagit fram flera konkreta förslag på hur vi kan arbeta med kompetensförsörjningen inom besöksnäringen framöver, säger Anna Skagersten.

Till toppen av sidan