Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Hjälp oss ta fram ny policy för näringslivet

En enkät har skickats ut till ett antal företagare på Lidingö. Svaren ska utgöra ett underlag till utformningen av en ny näringslivspolicy.

Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande (M) och Anders Paulsen, kommunalråd (LP).

Enkäten kommer att skickas ut dels via mejl till ett antal företagare, dels distribueras via nyhetsbrevet Näringsliv. Här följer tre frågor till stadens styrande koalition, Daniel Källenfors, M, och Anders Paulsen, LP.

Varför behövs en ny näringslivspolicy?

Det finns flera anledningar till att det behövs en ny näringslivspolicy. Dels gäller den vi har nu bara till år 2025. Dels har mätbara mål som skrevs in 2017, när planen började gälla, uppfyllts. Därtill har både omvärlden och Lidingöpolitiken förändrats. I dag finns en större medvetenhet om samhällets sårbarhet, ett vidare behov av hållbarhet och bevarande, och en djupare förståelse för Lidingöbornas önskan om småskalighet. Även digitaliseringen och AI har till viss del förändrat förutsättningarna för både kommunens och näringslivets arbete.

Vad ska näringslivspolicyn innehålla?

En näringslivspolicy rymmer först en övergripande vision, sedan en analys av utgångsläget, och därefter en rad delmål och - helst mätbara – åtgärder för att nå målen. Policyn vägleder sedan kommunens tjänstemän i det dagliga arbetet – men ska också kunna tjäna som inspiration i olika samtal om Lidingös framtid.

Hur ser den politiska visionen ut för det lokala näringslivet?

Näringslivet är en förutsättning för både Sveriges och Lidingös välstånd. Därför är ett väl fungerande företagsklimat viktigt och något som alla har fördel av. Människan har en inneboende drivkraft att skapa och bygga. Politiken ska inte sätta upp onödiga hinder för företagsamheten. Kommunen ska ge god service och ses som en trygg och hjälpsam lots. Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag på Lidingö.

Policyn beräknas vara färdigställd och beslutat under första kvartalet 2024 och kommer att gälla under innevarande mandatperiod.

Till toppen av sidan