Huvudinnehållet startar här

Lyssna
Lyssna
Skriv ut
Dela

Lidingös företagsklimat kvar på hög nivå

Företagarna på Lidingö ger företagsklimatet i kommunen ett fortsatt bra betyg och Lidingö behåller sitt sammanfattade omdöme vilket innebär en femteplats i länet. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i Sveriges kommuner.

Bagare med bakplåt

Svenskt Näringslivs årliga enkät är ett mått på hur företagare runt om i landet upplever företagsklimatet i sin kommun. Lidingös sammanfattande omdöme är 3,8 på en sexgradig skala. Det ger Lidingö placeringen fem länet. Genomsnittet för Stockholms län ligger på 3,5 och de kommuner som ligger i topp är Solna på 4,1 och Danderyd 4,0.

Lidingö stad får fortsatt högt betyg av företagarna. Det är extra mycket värt i en tid när samma företagare tycker att näringsklimatet i Sverige generellt har blivit sämre. På Lidingö har företagsklimatet alltid haft hög prioritet. Ett välmående näringsliv är en förutsättning för att bevara vårt unika, gröna Lidingö som en levande plats där invånarna har tillgång till allt som behövs, säger Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

I samtliga frågeområden fick Lidingö godkänt resultat. Högst betyg fick frågan om allmänhetens attityder där betyget blev 4,6. Skolans kontakter med näringslivet och upphandling fick betyget 3,0. Områden som betonas i enkäten bland Lidingöföretagarna och som kan förbättra företagsklimatet är, förutom en bättre dialog, minskad brottslighet och ökad trygghet, ökad förståelse för företagande, mer byggbar mark och möjligheten att lösa ärenden digitalt.

Stadens långsiktiga arbete inom digitaliseringsområdet börjar bära frukt. Många olika ansökningar som kommunen har att ta ställning till, har eller kommer att digitaliseras fullt ut vilket kortar handläggningstiderna och ökar servicenivån gentemot både företagare och medborgare. Resultatet visar att vi arbetar med rätt saker. Jag vill också passa på att tacka alla företagare som har deltagit i enkäten, säger näringslivschef Malin Rosenqvist.

Om undersökningen

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I år har drygt 32 400 företag svarat på enkäten. Enkäten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet som presenteras i september. I år har 153 Lidingöföretagare svarat på enkäten. Enkätresultatet i sin helhet finns på Svenskt Näringslivs webbplats

Till toppen av sidan